Noutăţi
FOARTE IMPORTANT !
02.10.2015
NT 449 – Precizări privind pregătirea evaluării externe periodice realizată de ARACIP
01.09.2015
NT 448 – Proiect ”Părinți informați, copii protejați” - Centrul Regional de Prevenire și Consiliere Antidrog
NT 447 – Proiect ”În pragul vieții 6” - Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
NT 446 – Solicitare privind formarea profesională a adulților
NT 445 – Formular și fișă de evaluare pentru proiecte CAE
NT 444 – Proiectul ”Tedi – Școala Siguranței”, destinat elevilor din clasa I
NT 443 – Dezbateri pe teme religioase la Casa Studenților din Craiova
NT 442 – Proiectul ”Ziua Armatei României în școli”
NT 441 – Precizări privind programul național de protecție socială „Bani de liceu”, an școlar 2015-2016
NT 440 – Precizări privind distribuirea produselor lactate
NT 439 – Precizări privind elevii care aparțin minorităților naționale
30.09.2015
NT 438 – Colectarea și raportarea datelor privind absenteismul
NT 437 – Distribuirea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2015-2016
NT 436 – Situație privind elevii care au împlinit 18 ani până la 31 octombrie 2015
NT 435 – Școli incluse în proiectul POSDRU 153/1.1/S/141294 E_sistemCALITATE
NT 434 – Situație privind secțiile de votare. Termen 05 octombrie 2015
29.09.2015
NT 433 – Ziua sportului școlar, 01 octombrie 2015
NT 432 – Ziua Internațională a Educației, luni, 05.10.2015
NT 431 – Ședință cu responsabilii pentru siguranța civică, joi, 01.10.2015
28.09.2015
NT 430 – Documente solicitate în timpul evaluării externe
NT 429 – Precizare privind programul English Acces Microscholarship
24.09.2015
NT 428 – Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj
NT 427 – Ședință de lucru metodiști și responsabili de cerc – limba și literatura română
NT 426 – Reactualizare baza de date cu profesorii de limba și literatura română
NT 425 – Distribuirea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2015-2016
NT 424 – Programe de conversie profesională organizate de Universitatea din Craiova
NT 423 – Programe de conversie profesională organizate de Universitatea din Suceava
NT 422 – Situație privind realizarea planului de școlarizare. Termen 25.09.2015
22.09.2015
NT 421 – Situație privind drepturile salariale. Termen 24 septembrie 2015, ora 14:00
NT 420 – ”Săptămână prevenirii criminalității”, 28 septembrie 2015 – 02 octombrie 2015
NT 419 – Concurs national de creativitate pe tema igienei ”Susține igiena de 10”
NT 418 – Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație
NT 417 – Situație privind anul înființării unităților școlare. Termen 23.09.2015, ora 14:00
NT 416 – Workshop interregional, vineri, 25 septembrie 2015, ora 15:30
21.09.2015
NT 415 – Documente specifice privind desfășurarea concursului de selecție pentru constituirea CNEME
NT 414 – Concurs anual de traducere ”Juvenes Translatores”, ediția 2015
NT 413 – Programul English Acces Microscholarship
NT 412 – Model tabel centralizator concursuri limbă engleză / limbă germană
NT 411 – Procedură privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație
NT 410 – Bursele stART pentru copiii talentați la arte
NT 409 – Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor
NT 408 – Noaptea Europeană a Cercetătorilor, 25 septembrie 2015
17.09.2015
NT 407 – Situația creditelor bugetare aprobate pentru finanțarea cheltuielilor de personal
NT 406 – Reactualizare bază de date cuprinzând directorii și directorii adjuncți
NT 405 – Ședință cu responsabilii pentru situații de urgență, marți 22 septembrie 2015, ora 12:00
NT 404 – Situație privind numărul de cititori din bibliotecile școlare în anul școlar 2014-2015
NT 403 – Lista unităților care nu au răspuns la NT 384 privind proiecte educaționale derulate
NT 402 – Programul de activități pentru celebrarea Zilei Europene a Limbilor.
NT 401 – Acțiuni pentru Ziua Comemorării Holocaustului în România, 9 octombrie 2015
15.09.2015
NT 400 – HG 733/09.09.2015 privind decontarea manualelor școlare în ciclul superior liceal de stat
NT 399 – Ordinul 5079/31.08.2015, privind modificarea structurii anului școlar 2015-2016
NT 398 – Ghid de salvare în situații de urgență provocate de incendii sau cutremure
NT 397 – Ședința cu directorii și contabilii șefi din Craiova, vineri, 18 sept.-2015, ora 12:00
14.09.2015
NT 396 – Analiza modului de încadrare cu personal pentru anul școlar 2015-2016
NT 395 – Calendarul transmiterii formularelor statistice la DJS Dolj, 2015-2016
NT 394 – Precizări privind utilizarea manualelor școlare pentru clasa a III-a din depozitele de carte
10.09.2015
NT 393 – Situație privind manualele școlare pentru unitățile care au clasa a II - a nou înființată
09.09.2015
NT 392 – Sume de plată pentru hotărâri judecătorești. Termen: 10.09.2015, ora 14:00
08.09.2015
NT 391 – Urgent ridicarea manualelor școlare digitale pentru clasa I
07.09.2015
NT 390 – Programul consfătuirilor cadrelor didactice în anul școlar 2015-2016
NT 389 – Modificări ale Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a copiilor și elevilor
04.09.2015
NT 388 – Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj, 10-30 sept. 2015
NT 387 – Precizări privind funcționarea CA și CP din unități în anul școlar 2015-2016
NT 386 – Programul național de protecție socială „Bani de liceu”, an școlar 2015-2016
NT 385 – Adunarea generală a Consiliului Elevilor, joi, 17 septembrie 2015, ora 14:00
AD 1210  Ordinul 4995/19.08.2015 privind normarea personalului din învățământul preuniversitar
02.09.2015
NT 384 – Situație privind proiectele în derulare, începând cu 2013. Termen: 7 sept. 2015
NT 383 – Situație privind deschiderea noului an școlar 2015-2016. Termen: 4 sept. 2015
NT 382 – Situație privind pregătirea noului an școlar 2015-2016. Termen: 8 sept. 2015
NT 381 – Precizări privind selecția și comanda manualelor noi (clasele I, a II-a și a III-a)
NT 380 – Situație privind elevii care au împlinit 18 ani până la 30 sept. 2015. Termen: 21 sept.
31.08.2015
NT 379 – Ședința cu directorii unităților școlare, joi, 3 septembrie 2015, ora 10:00
28.08.2015
NT 378 – Ocuparea posturilor cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora.
26.08.2015
NT 377 – Ședință pentru acordarea calificativelor,  joi 27 august 2015
NT 376 – Identificarea unităților care necesită finanțarea unor lucrări de construcții/intervenții
22.08.2015
NT 375 – Reevaluarea manualelor școlare la clasele I si a II – a. Termen 27.08.2015
NT 374 – Situație privind plata drepturile salariale în trimestrul III. Termen: 26.08.2015, ora 14:00
21.08.2015
NT 373 – Graficul ridicării manualelor școlare în perioada 24.08-07.09.2015
NT 372 – Precizări privind obținerea gradelor didactice II și I, sesiunea 2015, la Univ. Craiova
NT 371 – Măsuri de securitate pentru începerea în bune condiții a noului an școlar 2015-2016
20.08.2015
NT 370 – Transmiterea la ISJ Dolj a listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului
17.08.2015
NT 369 – Situație privind creșterea gradului de siguranță.Termen: 19 august 2015
NT 368 – Concurs selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME seria a IX-a
NT 367 – Tragerea la sorți a membrilor comisiilor examenului de bacalaureat 2015
NT 366 – Constituire corp profesoral – Centrul Județean de Excelență Dolj
15.08.2015
NT 365 – Situație privind unitățile de învățământ pentru Curtea de Conturi
12.08.2015
NT 364 – Bacalaureat național, sesiunea august-septembrie 2015
05.08.2015
NT 363 – Accelerarea lucrărilor de igienizare în școli în vederea începerii noului an școlar
04.08.2015
NT 362 – Calendarul activităților SIIIR în perioada 14-31 augut 2015
31.07.2015
NT 361 – Precizări privind desfășurarea etapei a III-a a admiterii în licee 2015
NT 360 – Concurs de selecție la cursul „Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile”
28.07.2015
NT 359 – Selecția și comanda noilor manuale școlare pentru clasele I și a II-a. Termen: 30.07.2015
27.07.2015
NT 358 – Precizări privind desfășurarea programului „Cornul și laptele sau fructe proaspete”
NT 357 – Precizări privind obținerea gr. I și II, seria 2014-2016 la Universitatea din București
22.07.2015
NT 356 – Precizări privind organizarea examenului de bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2015
NT 355 – Situație privind beneficiarii alocațiilor pentru susținerea familiei cu absențe NEMOTIVATE
21.07.2015
NT 354 – F.F.F. URGENT! Situație privind învățământul profesional și tehnic. Termen: 22.07.2015
16.07.2015
NT 353 – Ridicarea adeverințelor pentru echivalarea ECTS/SECT pentru specializările fizică și chimie
15.07.2015
NT 352 – Precizări privind admiterea în învățământul liceal seral sau cu frecvență redusă 2015
NT 351 – Precizări privind etapa a II-a a admiterii în licee 2015 și rezolvarea cazurilor speciale
14.07.2015
NT 350 – Situație privind cheltuielile de personal, cu bunuri și servicii și numărul de posturi aprobate
NT 349 – Precizări privind completarea diplomei de bacalaureat, sesiunile 2015
09.07.2015
NT 348 – Distribuirea bonurilor valorice de 200 €, conform Legii nr. 269/2004
NT 347 – Precizări privind asigurarea unui climat de legalitate la concursul de titularizare
06.07.2015
NT 346 – Ședința de instruire în utilizarea platformei POSDRU: 153/1.1/S/141294, 8 iulie 2015
NT 345 – Precizări privind sesiunea august-septembrie pentru examenul de Bacalaureat 2015
03.07.2015
NT 344 – Propuneri pentru membrii centrelor de examen și de evaluare Bacalaureat 2015
02.07.2015
NT 343 – Ședința de instruire în utilizarea platformei POSDRU: 153/1.1/S/141294, 8 iulie 2015
01.07.2015
NT 342 – Situație privind strategia națională anticorupție. Termen: 6 iulie 2015, ora 15:00
30.06.2015
AD 931 – Prelungirea termenului de finalizare a încărcării Raportului EN 2, 4, 6: 15 iulie 2015
NT 341 – Ședință de instruire cu candidații înscriși la examenul de definitivat – sesiunea 2015
29.06.2015
NT 340 – Ridicarea materialelor din dotarea claselor pregătitoare. Termen: 1 iulie 2015
26.06.2015
NT 339 – Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din ISJ Dolj
25.06.2015
NT 338 – Calendarul activităților privind admiterea în licee și înv. profesional, 26 iunie-24 iulie 2015
NT 337 – Precizări privind proba de înțelegere a unui text audiat și/sau a probei scrise din cadrul probei C
23.06.2015
NT 336 – Precizări privind tragerea la sorți și instruirea profesorilor de limba română
NT 335 – Fișa de evaluare a activității manageriale a directorilor / directorilor adjuncți
NT 334 – Situație privind beneficiarii programului Bani de liceu / Bursă profesională
NT 333 – Precizări privind utilizarea aplicației EVALUARE 0 2 4 6
NT 332 – Situație privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar
19.06.2015
NT 331 – Precizări MECȘ privind formularele actele de studii
NT 330 – Precizări privind încheierea situației școlare la disciplina Religie
18.06.2015
NT 329 – Propuneri pentru membrii centrelor de examen și și de evaluare Bacalaureat 2015
NT 328 – Situație privind necesarul de fonduri pentru plata titlurilor executorii
16.06.2015
AD 4401 – Rezultate selecție Acord de parteneriat în cadrul proiectului „Acces la educație și formare…”
NT 327 – Tragerea la sorți a membrilor comisiilor examenului de bacalaureat 2015
NT 326 – Completarea dosarelor de înscriere pentru examenul de definitivare în învățământ
NT 325 – Stabilirea centrului pentru susținerea definitivării în învățământ 2015
15.06.2015
NT 324 – Măsuri pentru asigurarea desfășurării optime a examenului de Evaluare Națională
NT 323 – Plata personalului didactic participant la examenele naționale și la admiterea în licee
15.06.2015
NT 322 – Instrucțiuni privind completarea cererii de evaluare externă periodică
NT 321 – Constituirea bazei de date a admiterii în licee 2015. Termen: 17 iunie 2015, ora 14:00
NT 320 – Măsuri pentru asigurarea primirii copiilor în grădinițe pe timpul verii
NT 319 – Măsuri pentru asigurarea condițiilor optime susținerii examenului de bacalaureat 2015
NT 318 – Revenire la NT 317. Modificări la cursuri pentru disciplinele tehnice și geografie
12.06.2015
NT 317 – Cursuri de pregătire pentru candidații înscriși la examenul de definitivat - 2015
11.06.2015
AD 4336 – Acord de parteneriat în cadrul proiectului „Acces la educație și formare profesională…”
NT 316 – Necesarul de manuale pentru clasa a III-a, anul școlar 2015-2016
NT 315 – Situație privind stadiul proiectelor cu finanțare europeană implementate în școli
NT 314 – Situație privind componența comisiilor de evaluare națională din școli
NT 313 – Propuneri de membri pentru comisiile din centrele examenului de Bacalaureat
08.06.2015
NT 312 – Propuneri de secretari care fac parte din comisiile din centrele examenului de Bacalaureat
NT 311 – Etapa județeană a Concursului Național de Proiecte de Mediu, ediția a XVI-a
NT 310 – TelVerde pentru semnalarea neregulilor apărute la examenele naționale 2015
NT 309 – Concursul județean „Lecții cu Brâncuși”, ediția I
NT 308 – Concursuri cu premii în cadrul proiectului „Elevul E.D.I.”
04.06.2015
NT 307 – Desfășurarea manifestărilor prilejuite de „Ziua Învățătorului”, 5 Iunie 2015
NT 306 – Concursul județean de creație plastică „Universul colorat al copilăriei”, 19 iunie 2015
NT 305 – Bacalaureat 2015 – ședință de instruire, sâmbătă, 6 iunie 2015, ora 9:30
03.06.2015
NT 304 – EURO 200 – 2015: Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
02.06.2015
NT 303 – Cursuri de pregătire pentru gradul didactic II la Universitatea din Oradea
NT 302 – Cursuri de pregătire pentru gradul didactic II la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
NT 301 – Informații utile privind responsabilii cu perfecționarea și candidații la gradele didactice
27.05.2015
NT 300 – Precizări privind examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2015
NT 299 – Precizări privind desfășurarea examenului de evaluare la clasa a VI-a
NT 298 – Solicitare privind tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani în luna iunie 2015
25.05.2015
NT 297 – Concurs de fizică și chimie „Impuls Perpetuum”, 30 mai 2015
NT 296 – Conferința națională a JCI Craiova, 27 mai 2015, ora 17:30
NT 295 – Situație privind creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ (grila nr.1)
NT 294 – Situație privind creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ (grila nr.2)
NT 293 – Simpozion interjudețean cu tematică medicală, 6 iunie 2015
19.05.2015
NT 292 – Etapa județeană a olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”, vineri, 5 iunie 2015
NT 291 – Precizări privind recunoașterea probelor de limbi moderne la admiterea în licee 2015
NT 290 – EURO 200 – centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat
NT 289 – Situație privind modul de asigurare a plății salariilor în trim. II, 2015. Termen: 22.05.2015
18.05.2015
NT 288 – Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2014-2015
NT 287 – Concurs județean de muzică vocală „Muzica în viața mea”, 5 iunie 2015
15.05.2015
NT 286 – Precizări privind cursul gratuit de formare în domeniul protecției consumatorilor
NT 285 – Situație privind titlurile executorii. Termen 18 mai 2015, ora 10:00
14.05.2015
NT 284 – Universitatea din Craiova: „Ziua Porților Deschise” – 2015, 14-15 mai 2015
13.05.2015
NT 283 – Curs de formare gratuit în domeniul protecției consumatorilor
NT 282 – Festivalul Internațional de Film Transilvania. Termen înscriere: 15 mai 2015
NT 281 – Concursul „Prietenii pompierilor”, joi, 21 mai 2015, ora 09:00
NT 280 – Concursul național „Cu viața mea apăr viața”, marți, 19 mai 2015, ora 09:00
NT 279 – Probleme privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat, 2015-2016
12.05.2015
NT 278 – Concurs interjudețean de mecatronică și robotică, ediția I
NT 277 – Sesiune de referate și comunicări disciplina Istorie, nivel liceal, 28 mai 2015
11.05.2015
NT 276 – Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar
învățământ preșcolar și învățământ primar
NT 275 – Concursul național de arte plastice ”Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”
08.05.2015
NT 274 – Activități multiple pentru copii la Centrul Multifuncțional Craiova, 30 mai - 1 iunie 2015
NT 273 – Concurs național de literatură și jurnalism sportiv, „Un condei numit fair-play” – 2015
07.05.2015
NT 272 – Cercul pedagogic al profesorilor de biologie, 23-24 mai la Sighișoara
NT 271 – Situația cadrelor didactice fără examen de definitivare. Termen: vineri, 29 mai 2015
NT 270 – Olimpiada de Științe pentru Juniori, sâmbătă, 16 mai 2015, ora 09:00
AD 044 – Simpozion internațional, ediția a VI-a, „Educație prin mișcare”, 13 iunie 2015
06.05.2015
NT 269 – Centrele zonale pentru Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016
NT 268 – Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 13 mai 2015, ora 10:00
NT 267 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Evaluărilor Naționale
NT 266 – Cercul pedagogic al profesorilor de fizică, 16 mai 2015
NT 265 – Regulamentul de organizare a Festivalului internațional ”Joy of Europe”
NT 264 – Concursul de desen și pictură ”Joy of Europe”, ediția a XVII – a
NT 263 – Întâlnirea tradițională a copiilor europeni ”Joy of Europe”, 02-05 octombrie 2015
NT 262 – Regulamentul de organizare al Concursului național ”Creează-ți mediul”
NT 261 – Regulamentul de organizare al Concursului național ”Europa de mâine”
NT 260 – Proiectul EDI se desfășoară în perioada 06.05.2014-05.11.2015 în Regiunea Sud Vest Oltenia
05.05.2015
NT 259 – Oferta educațională a Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina
NT 258 – Regulamentul concursului național de reviste școlare
NT 257 – Înscrieri pentru competiția fotbal băieți din cadrul ONSS
NT 256 – Concursul de chimie ”Raluca Ripan” – etapa județeană
04.05.2015
NT 255 – Precizări privind participarea la concursul județean „Culoarea în viața mea”
NT 254 – Concursul Național „Memoria Holocaustului”, etapa județeană, vineri, 15 mai 2015
NT 253 – Documente specifice privind declanșarea procedurii de evaluare externă periodică
30.04.2015
NT 252 – Târgul ofertelor educaționale  pentru admiterea în licee, 14 mai 2015
NT 251 – Concursul județean de fizică aplicată „Experimente simple realizate de elevi”, 9 mai 2015
NT 250 – Concursul sportiv județean „Sports for Smart Kids”, 6 mai 2015
NT 249 – Concurs Interjudețean de cunoștințe generale „Smart Kids”, 19 mai 2015
NT 248 – Concursul județean cultural-artistic „Smart Kids”, 6 mai 2015
NT 247 – Concurs Interjudețean de cunoștințe generale „Terra – O casă pentru fiecare”
NT 246 – Concursul județean de dans „Smart Kids are Dancing”, 7 mai 2015
AD 3561  Programarea ședinței publice de titularizare conf. art. 253 din Legea nr. 1/2011
NT 245 – Crosul tineretului, miercuri, 6 mai 2015, ora 10:30
NT 244 – Concurs Interjudețean de Matematică „Zona 0”, sâmbătă 9 mai 2015
NT 243 – A XIX-a ediție a Zilelor Municipiului Craiova, 1-7 iunie 2015
29.04.2015
NT 242 – Oferta de școlarizare aprobată pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
NT 241 – Concursul Interjudețean de Matematică „Dorin Popovici”, ediția a XI-a, 9 mai 2015
NT 240 – Etapa județeană a Concursului Național „Democrație și toleranță”, 8 mai 2015
NT 239 – Necesarul formularelor actelor de studii pentru absolvenții din promoția 2015
NT 238 – Concursul Național „Infoeducația”, faza județeană, 23 mai 2015
27.04.2015
NT 237 – Precizări privind comenzile de manuale pentru anul școlar 2015-2016
NT 236 – Reînscrierea și înscrierea în grădiniță pentru anul școlar 2015-2016
NT 235 – A doua ediție a Concursului Interjudețean de creație în limba franceză „Image…Imaginer”
NT 234 – Precizări privind examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2015
NT 233 – Concursul Național ”Sanitarii Pricepuți”, ediția 2015
NT 232 – Solicitare privind tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani în luna mai 2015
24.04.2015
NT 231 – Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată
NT 230 – Conferința județeană cu tema ”Voluntariat – impact și beneficii”, 28 aprilie 2015
NT 229 – Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, 09 mai 2015
23.04.2015
NT 228 – Introducerea planului de școlarizare în SIIIR. Termen 27 aprilie 2015
NT 227 – Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în licee 2015
NT 226 – Concursul național de îndemânare pe bicicletă, „Cupa DHS – îndemânare pe bicicletă”
NT 225 – Concursul pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani, „Digital Kids”
NT 224 – Concursul național de creație literară „Tinere condeie”, ediția 2015
22.04.2015
NT 223 – Concursul Școlar Național de Biologie „George Emil Palade”, etapa județeană
21.04.2015
NT 222 – Precizări suplimentare privind implementarea proiectului sistemic POSDRU1741.3S149155
NT 221 – Precizări privind acordarea avizului de culte ortodox necesar în mișcarea de personal
20.04.2015
NT 220 – Completarea stocurilor de manuale școlare. Termen 22 aprilie 2015
NT 219 – Situație statistică privind opțiunile candidaților din seria curentă pentru examenul de bacalaureat
NT 218 – Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză pentru ciclul gimnazial, 25 aprilie 2015
10.04.2015
NT 217 – Programul de desfășurare a concursului „Cu viața mea apăr viața”, etapa zonală
NT 216 – Ediția din acest an a „Campaniei Globale pentru Educație”
NT 215 – Precizări privind zilele libere din învățământ cu ocazia Sărbătorilor de Paști
09.04.2015
NT 214 – Precizări suplimentare privind implementarea proiectului sistemic POSDRU1741.3S149155
NT 213 – Precizări privind recunoașterea și echivalarea unor diplome de competență lingvistică
07.04.2015
NT 212 – Propuneri în comisiile de Bacalaureat 2015
NT 211 – Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului ”Știu și aplic”
NT 210 – Numărul estimat de candidați pentru sesiunea de bacalaureat național, iunie – iulie 2015
NT 209 – Ridicare adeverințe CNEME 2015, seria a 8 a
NT 208 – Situație privind veniturile totale și veniturile obținute din activități agricole
NT 207 – Propuneri de cadre didactice pentru comisiile de organizare a Evaluării Naționale
06.04.2015
NT 206 – Constituirea comisiilor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Termen 8 aprilie 2015
03.04.2015
NT 205 – Constituirea comisiilor de examinare pentru certificarea competențelor profesionale
NT 204 – Necesarul de fonduri pentru plata titlurilor executorii. Termen: 7 aprilie 2015, ora 10:00
NT 203 – Concurs județean de creație în limba engleză, joi, 9 aprilie 2015
NT 202 – Cercul pedagogic al profesorilor de discipline socio-umane, 25 aprilie 2015
NT 201 – Calendarul activităților specifice etapei de pretransfer în perioada 1-16 aprilie 2015
NT 200 – Concurs interdisciplinar regional „Electrotehnică – Electromecanică – Electronică – 3E”
NT 199 – Situație privind alocarea burselor la unitățile din Craiova în anul școlar 2014-2015
31.03.2015
NT 198 – Concurs județean de dans, 04 aprilie 2015
NT 197 – ONSS – etapa județeană oină - liceu
NT 196 – Situația tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani în luna aprilie 2015
NT 195 – Concurs interjudețean ”Zborul-visul de aur al omenirii”
30.03.2015
NT 194 – Precizări privind înscrierea la concursul pentru ocuparea funcției de ISGA/CCD - Dolj
NT 193 – Concursul național de dezbateri ”Tinerii Dezbat”, ediția 2015
26.03.2015
NT 192 – Instrucțiuni privind modul de completare a raportului individual de dezvoltare profesională
NT 191 – Precizări privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate
NT 190 – Concursul județean de creație în Limba engleză „Let`s Blog!”, 1 aprilie 2015, ora 13:00
NT 189 – Cupa „Hagi Danone”, Fotbal – nivel gimnazial. Înscrieri până la 31 martie 2015
24.03.2015
NT 188 – Ședința de lucru a Consiliului Județean al Elevilor, 25 martie 2015, ora 14:00
NT 187 – Concursul Interjudețean de Matematică „Ion Ciolac”, clasele IV-XII, 28 martie 2015
23.03.2015
NT 186 – Etapa județeană de oină, gimnaziu – băieți, sâmbătă 28 martie 2015, ora 11:00
NT 185 – Etapa județeană de Tetratlon, respectiv Pentatlon atletic, sâmbătă 28 martie 2015, ora 8:30
NT 184 – Vizite de prezentare a sucursalei Băncii Naționale a României din Craiova
NT 183 – Selecția pentru participarea la Seminarul de formare pe problematica Holocaustului
NT 182 – Documente privind situația dezvoltării profesionale (Proiect ID 149155)
NT 181 – Concursul interjudețean de Chimie „I.G. Murgulescu”, ediția I, 7-8 aprilie 2015
NT 180 – Etapa zonală la volei masculin – liceu, 27-29 martie 2015
NT 179 – Manifestări prilejuite de Proiectul „Earth Hour 2015”, sâmbătă, 28 martie 2015
NT 178 – Concurs interjudețean de Istorie, „Clio întreabă”, 9 aprilie 2015, ora 11:00
19.03.2015
NT 177 – Concursul județean de știință și tehnologie „Electric POWER”, 28 martie 2015
NT 176 – Precizări privind depunerea dosarelor pentru gradații de merit la ISJ Dolj
NT 175 – Etapa județeană de cros, sâmbătă, 21 martie 2015, ora 10:00
NT 174 – Cercurile pedagogice pentru disciplinele tehnice, semestrul II, 2014-2015
NT 173 – Competiția „Business Plan pentru firmele de exercițiu”, faza județeană
NT 172 – Concursul Interjudețean C.A.D.Gener@tion, ediția a II-a, 28 martie 2015, ora 8:30
16.03.2015
NT 171 – Situație privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare. Termen: 20 martie 2015
NT 170 – Situație privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar
NT 169 – Concurs național de eseuri și artă grafică cu tema ”Fără confirmare de primire”
NT 168 – Consfătuirea profesorilor de religie, sâmbătă, 21 martie 2015, ora 10:00
NT 167 – Cercul pedagogic al profesorilor de limbi romanice, vineri, 03 aprilie 2015, ora 16:00
NT 166 – Cercul pedagogic al profesorilor de chimie, vineri, 20 martie 2015, ora 17:30
NT 165 – Raport privind organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale
NT 164 – Rapoartele individuale de dezvoltare profesională. Termen: 02 aprilie 2015
NT 163 – Concursul județean de creație în limba engleză ”Express yourself”, sâmbătă, 28 martie 2015
NT 162 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică/vizuală/muzicală, vineri, 20 martie 2015
NT 161 – Cercul pedagogic al profesorilor de limbă engleză și limbă germană, vineri, 20 martie 2015
NT 160 – Concursul județean de creație în limba franceză ”Francophones - Francofans”, 04 aprilie 2015
NT 159 – Concurs național cu tema ”Cultură și spiritualitate românească”, sâmbătă, 14 martie 2015
NT 158 – Precizări privind regulamentul de avizare a CDL-urilor
12.03.2015
NT 157 – Precizări privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate
NT 156 – Cuprinderea în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta
NT 155 – Adresa MECS privind derularea programului Euro 200 pentru anul 2015
NT 154 – Cercurile metodice ale profesorilor de istorie, 20-21 martie 2015
10.03.2015
NT 153 – Etapa județeană de CROS din cadrul ONSS se amână pentru 21 martie 2015
NT 152 – Etape privind mișcarea personalului didactic în perioada 11-17 martie 2015
NT 151 – Regulamentul și anexele concursului ”Drepturile Copilului”
NT 150 – Program de pregătire în vederea susținerii examenelor de definitivat și gradul al II - lea
NT 149 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de matematică
09.03.2015
NT 148 – Etapa județeană a concursului de chimie ”Petru Poni”, pentru elevii de la filiera tehnologică
NT 147 – Concursul ”Segărceanu” ediția a III – a adresat elevilor din clasa a X – a
NT 146 – Etapa locală a Olimpiadei de Limbă Engleză – gimnaziu, sâmbătă, 14 martie 2015
NT 145 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, Proba B – proba orală
NT 144 – Concurs județean ”Tune into english”, sâmbătă, 28 martie 2015
NT 143 – Etapa județeană a Olimpiadei de germană, sâmbătă, 14 martie 2015
06.03.2015
NT 142 – Eveniment organizat cu ocazia Zilei Francofoniei, marți, 17.03.2015, ora 12:00
NT 141 – A V-a ediție a campaniei de informare „Europa, casa noastră”
NT 140 – A IX-a ediție a Concursului Național „Made for Europe”, marți, 17.03.2015, ora 14:00
05.03.2015
NT 139 – Protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ
NT 138 – Finanțare proiecte de tip ”Școală după școală”. Termen: 09 martie 2015
NT 137 – Graficul activităților propuse în cadrul programului ”Școala altfel: Să știi mai multe...”
AD 236 – Precizările MECȘ nr. 80/GP/26.02.2015 privind plata hotărârilor judecătorești
NT 136 – În atenția profesorilor de limba engleză și de limba franceză
NT 135 – Concerte de educație muzicală ale Filarmonicii „Oltenia” în perioada 06-09.04 2015
NT 134 – Vizite de evaluare externă pentru atestarea calității serviciilor educaționale
02.03.2015
NT 133 – Concursul Regional „Un singur pământ”, ediția a VII-a, etapa județeană, 21.03.2015
NT 132 – Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”, 14.03.2015
NT 131 – Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de neogreacă, faza județeană
NT 130 – Concursul de comunicări științifice la disciplina Biologie, nivel liceal, 11.03.2015
NT 129 – Criteriile de calificare pentru etapa națională a Olimpiadei de biologie 2015
NT 128 – Precizări privind admiterea în licee a candidaților rromi - 2015
26.02.2015
NT 127 – Sume necesare pentru plata hotărârilor judecătorești. Termen: 02 martie 2015
NT 126 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
NT 125 – Precizări privind Concursul Național „Mesajul meu antidrog”, ediția a XII-a 2015
NT 124 – Situația tinerilor care împlinesc vârsta 18 ani în luna martie 2015
NT 123 – Precizări privind finalizarea studiilor de către absolvenții învățământului liceal
25.02.2015
NT 122 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, sâmbătă, 07 martie 2015
NT 121 – Solicitare privind personalul didactic cu studii medii. Termen: 02 martie 2015
NT 120 – Etapa județeană a Olimpiadei de matematică, sâmbătă, 14 martie 2015
24.02.2015
NT 119 – Competiția națională ”O activitate de succes în Săptămâna Școala Altfel: Să știi mai multe...”
NT 118 – Informații cu privire la programul "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!"
NT 117 – Solicitare privind programul "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!"
NT 116 – Concursul național ”Made for Europe” – ediția 2015
NT 115 – Detalii despre concursul național de proiecte antidrog "Împreună"
NT 114 – Festivalului național de creație și interpretare ”Mamaia Copiilor”, ediția a XV - a
NT 113 – Detalii legate de concursul național ”Alege este dreptul tău”
NT 112 – Tabăra de film un proiect care se adresează copiilor și adolescenților
NT 111 – Ședință de lucru a ministrului Educației Naționale, domnul prof. univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU,
cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj
NT 110 – Ridicarea tipizatelor pentru susținerea probelor scrise la simularea examenului de bacalaureat
23.02.2015
NT 109 – Faza județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, sâmbătă, 28.02.2015
NT 108 – Olimpiada Națională „Universul cunoașterii prin lectură”, pentru mediul rural
NT 107 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză, sâmbătă, 28 februarie 2015
NT 106 – Concurs național cu tema ”Cultură și spiritualitate românească”, sâmbătă, 14 martie 2015
20.02.2015
NT 105 – O nouă serie de webinare organizate de ANPCDEFP
NT 104 – Competiția pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”
19.02.2015
NT 103 – Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj, sâmbătă, 21 februarie 2015
NT 102 – Precizări privind susținerea Simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII - a
18.02.2015
NT 101 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice, duminică, 22 februarie 2015
NT 100 – Festivalul ”Fête de la Francophonie”, vineri, 20 martie 2015
NT 099 – Clarificări referitoare la predarea disciplinei religie în învățământul preuniversitar
17.02.2015
NT 098 – Concurs de desene și pictură „Un plus de siguranță pentru viața noastră”
NT 097 – Simpozionul Național „Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței… ”
NT 096 – Precizări privind susținerea probelor și evaluarea lucrărilor la simularea examenelor naționale
AD 1034 – Programul de depunere de dosare pentru etapa de completare a normei didactice
NT 095 – Situați privind Ziua Internațională a Francofoniei. Termen: 01 martie 2015
NT 094 – Prezentarea Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală
16.02.2015
NT 093 – Etapa județeană a Olimpiadei de geografie, sâmbătă, 07 martie 2015
NT 092 – Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea competiției ”Business Plan…”
NT 091 – Etapa județeană a Olimpiadei de religie, sâmbătă, 07 martie 2015
NT 090 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română
NT 089 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbi clasice, duminică, 22 februarie 2015
NT 088 – Workshop-ul ”Utilizarea metodelor digitale în predarea limbii engleze la clasă”
NT 087 – Etapa județeană a Olimpiadei de limbă engleză, duminică, 22 februarie 2015
NT 086 – Concurs național cu tema ”Locuri ale memoriei în localitatea ta”
NT 085 – Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, sâmbătă, 07 martie 2015
NT 084 – Calendarul activităților extrașcolare
13.02.2015
NT 083 – Etapa județeană a Olimpiadei de științe socio-umane, sâmbătă, 28 februarie 2015
12.02.2015
NT 082 – Demersuri specifice privind strategia anticorupție în educație
NT 081 – Introducerea „Planului de școlarizare” și a „Resurselor materiale” în aplicația SIIIR
NT 080 – Cercul pedagogic al profesorilor de Geografie, vineri, 27 februarie 2015, ora 14:00
NT 079 – Precizări privind selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență (anexe aici)
11.02.2015
NT 078 – Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, vineri, 27 februarie 2015, ora 17:30
NT 077 – Precizare privind ședința cu directorii programată joi, 12 februarie 2015
NT 076 – Situația preșcolarilor/elevilor cu cerințe educative speciale, vineri, 13 februarie 2015
NT 075 – Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, sâmbătă, 07 martie 2015
10.02.2015
NT 074 – Etapa județeană a Concursului Interdisciplinar „Cultură și civilizație română”, 20.02.2015
NT 073 – Precizări privind simularea examenului de Evaluare Națională, anul școlar 2014-2015
NT 072 – Competiția județeană de „Rugby-tag” și „SRugby”, sâmbătă, 21 februarie 2015
NT 071 – Faza județeană a Olimpiadei de Fizică, sâmbătă, 14 februarie 2015, ora 10:00
NT 070 – Situație privind beneficiarii alocațiilor pentru susținerea familiei cu absențe NEMOTIVATE
NT 069 – Etapa locală a Olimpiadei de Matematică, duminică, 15 februarie 2015, ora 10:00
NT 068 – Calendarul desfășurării concursului de selecție a corpului național de experți, seria 8-2015
NT 067 – Ședința cu directorii unităților școlare, joi, 12 februarie 2015, ora 14:00
NT 066 – Sesiune de formare „Oportunități de studiu în străinătate pentru elevi”
NT 065 – Concurs interjudețean de informatică „Constantin Belea - Procon”
NT 064 – Faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, sâmbătă, 21 martie 2015
NT 063 – Situație privind elevii scutiți medical sau parțial de efort fizic. Termen: 16.02.2015
NT 062 – Concursul județean de gimnastică, sâmbătă, 14 februarie 2015
NT 061 – Faza județeană a Olimpiadei de Chimie, sâmbătă, 21 februarie 2015
NT 060 – Faza județeană a Olimpiadei de Religie, sâmbătă, 28 februarie 2015, ora 09:00
09.02.2015
NT 059 – Campania națională „Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă…”
NT 058 – Etapa regională a concursului „International Public Speaking Competition 2015”
04.02.2015
NT 057 – Precizări privind activitatea de prevenire și protecție în domeniul SSM
NT 056 – Finalizarea încărcării datelor elevilor, a claselor și a SC-urilor în SIIIR. (aici Anexe notă)
03.02.2015
AD 531 – Graficul de monitorizare și control, semestrul II, an școlar 2014-2015
30.01.2015
AD 550 – Rezultatele selecției pentru corpul profesoral al Centrului Județean de Excelență Dolj
NT 055 – Precizări MECS nr. 27491/30.01.2015 privind încheierea mediilor la modulele anuale…
NT 054 – Situație privind necesarul de manuale școlare pentru clasele I, II, III din anul școlar 2015-2016
NT 053 – Precizări privind aplicarea planurilor-cadru pentru învățământul primar
29.01.2015
NT 052 – Olimpiada disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”, 21 februarie 2015 – proba scrisă
NT 051 – Situația elevilor cu părinți care au lucrat în ultimii 5 ani într-un stat membru UE
27.01.2015
NT 050 – Competiția ”Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, 02 februarie 2015
NT 049 – S-a prelungit termenul de depunere a dosarelor pentru CJE Dolj
23.01.2015
NT 048 – Calendarul procesului de selecție și de comandă a manualului ”Comunicare în limba română...”
NT 047 – Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului ...
NT 046 – Faza județeană a Olimpiadei de Informatică 2015, sâmbătă, 7 martie 2015
NT 045 – Concursul Național ”Istorie și societate în dimensiunea virtuală”, vineri, 13 februarie 2015
NT 044 – Concursul județean de creație în limba engleză, limba germană și limba franceză
NT 043 – Concursul ”Internațional Public Speaking Competition 2015”, vineri 30 ianuarie 2015
NT 042 – Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică, sâmbătă, 14 februarie 2015
NT 041 – Situație privind tinerii care împlinesc 18 ani în luna februarie 2015
22.01.2015
NT 040 – Etapa locală a Olimpiadei de Limba Franceză, gimnaziu, 14 februarie 2015
NT 039 – Colocviul pentru gr.did. I, seria 2015-2017, la Universitatea din Sibiu, 6 februarie 2015
NT 038 – Competițiile  naționale de fotbal „Cupa Coca-Cola” și „Cupa Hagi Danone”
NT 037 – Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj, 2-26 februarie 2015
19.01.2015
NT 036 – Etapa locală a Olimpiadei de Limbă, Comunicare și Literatură Română, sâmbătă, 24.01.2015
NT 035 – Situație privind beneficiarii alocației pentru susținerea familiei. A fost adăugat și nivel preșcolar
NT 034 – Concursul Național Coral, etapa județeană, 27 februarie 2015
NT 033 – Etapa locală a Olimpiadei de Limbă Engleză, duminică, 25 ianuarie 2015
NT 032 – Activități de sprijin/consiliere suport în cadrul Proiectului POSDRU ID 141294
16.01.2015
NT 031 – Concurs de dramaturgie pentru adolescenți, „New Drama”
NT 030 – Concurs de selecție a corpului profesoral al CJE Dolj
NT 029 – Etapele mobilității personalului didactic pentru perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2015
NT 028 – Situație privind numărul estimativ de beneficiari de rechizite pentru anul școlar 2015-2016
NT 027 – Etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică, duminică, 15 februarie 2015
15.01.2015
NT 026 – Situație privind numărul de posturi aprobat, numărul de elevi și bugetul calculat…
NT 025 – Situație privind elemente de siguranță școlară. Termen: 16 ianuarie 2015
14.01.2015
NT 024 – Concursul Internațional de Proiecte, ediția XXIV, Istanbul, Turcia, aprilie 2015
NT 023 – Cercul pedagogic al consilierilor educativi, semestrul I.
NT 022 – Situația copiilor cu părinți plecați în străinătate.
NT 021 – Etapa județeană la tenis de masă, gimnaziu, sâmbătă, 17 ianuarie 2015, ora 09:00
NT 020 – Etapa județeană la tenis de masă, liceu, sâmbătă, 24 ianuarie 2015, ora 09:00
09.01.2015
NT 019 – Precizări predare documente proiect POSDRU1741.3S149155
NT 018 – Etapa locală a Olimpiadei de științe socio-umane, 26-30 ianuarie 2015
NT 017 – Documente oficiale privind învățământul profesional, OMEN 5005/2014 și OUG 94/2014
NT 016 – Concursul regional de muzică „Artă sau violență? Tu alegi!”
08.01.2015
NT 015 – Precizări suplimentare privind implementarea proiectului sistemic POSDRU1741.3S149155
NT 014 – Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie, sâmbătă, 07 martie 2015
07.01.2015
NT 013 – Cercul pedagogic, Limba și literatura română, luni, 12 ianuarie 2015, ora 12:00
NT 012 – Planificarea evaluării externe periodice, săptămâna 12-16 ianuarie 2015
NT 011 – Etapa județeană a Campionatului Național de Șah „Elisabeta Polihroniade”
NT 010 – Ședința tehnică în vederea desfășurării etapei județene la baschet liceu, 12.01.2015
NT 009 – Etapa județeană de badminton, fete și băieți, 10.01.2015, ora 08:30
NT 008 – Ședința tehnică în vederea desfășurării etapei județene la volei liceu, 12.01.2015, ora 18:30
Program de lucru: de luni până joi între orele
8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00
Telefoane utile:      ŞCOLI
CAR înv. tel/fax: 0251-413809
0351-439453
C.C.D. tel direct: 0251-421159
Depozit manuale (tel/fax)
0251-424578
POSDRU: tel 0351-441899
SINDICATE (tel/fax):
F.S.L.I.: 0351-170380
Spiru Haret: 0351-431090
0251-418217
Bine aţi venit pe site-ul
Inspectoratului Şcolar Dolj
200760 Craiova jud. Dolj
Str. Ion Maiorescu Nr. 6
Tel.(0251)420961; 421939,
Tel.RDS (0351)407395; 407397;
Fax.(0251)421824; (0351)407396
În viitorul apropiat www.isjdolj.ro va fi noul site oficial al ISJ Dolj, având un aspect și o funcționalitate deosebite.
              Vă vom anunța din timp despre trecerea la noul site și la noile adrese de email (@isjdolj.ro)
Acces rapid
şi de