Informații de interes public [informații de interes public și date privind inspectoratul școlar publicate în anii anteriori] Buletin informativ privind liberul acces la informațiile de interes public (8 ianuarie 2015) Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2014 centralizat (8 ianuarie 2015) Organigrama I.S.J. Dolj - 2013 Organigrama I.S.J. Dolj - 2011 Declarații de avere și declarații de interese 2015: (actualizate la data de 19 august 2015) Craioveanu Elena-Lavinia - Inspector şcolar general (19 august 2015) Bercea-Florea Georgică - (la numirea în funcție); (la încetarea detașării, 19 august 2015) Cotescu Nicușor - Inspector şcolar general adjunct Vașcu Janina-Elena - Inspector şcolar general adjunct (29 mai 2015) Craioveanu Elena-Lavinia - (la numirea în funcție); (la încetarea detașării, 29 mai 2015) Năstase Alexandrina Maria- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Dragnea Alexandru- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Oprică Puiu- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Neaţu Mădălina-Carmen- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Țacu Dan-Cristian- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Stoica Mihăiţă- Inspector şcolar pentru activităţi de perfecţionare Chiriţă Daniela-Simona- Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi non formală Drăghici Ani- Inspector şcolar pentru programe comunitare şi integrare europeană Ciocoiu Cristina-Maria- Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar - curriculum şi inspecţie şcolară Gavrilescu Geta- (la numirea în funcție); (la încetarea detașării) Tanciu Constanţa-Coca- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Petre Simona-Irina- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Pricină Anca- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Curelaru Florenţa- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Stoica Adriana-Nicoleta- Inspector şcolar de specialitate limba engleză, rusă,germană - curriculum şi inspecţie şcolară Sălceanu Adriana-Emanuela- Inspector şcolar de specialitate limba franceză, spaniolă - curriculum şi inspecţie şcolară Vasile Camelia-Dana- (concediu de creștere a copilului) Moanţă Cristian-Paul- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Tigae Camelia-Anca- Inspector şcolar de specialitate chimie - curriculum şi inspecţie şcolară Moculescu Ileana-Daniela- Inspector şcolar de specialitate fizică - curriculum şi inspecţie şcolară Fodor Atia-Mihaela- Inspector şcolar de specialitate biologie - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate informatică - curriculum şi inspecţie şcolară Dorobanţu Traian-Sorin- Inspector şcolar de specialitate istorie - curriculum şi inspecţie şcolară Băloi Florin-Marius- Inspector şcolar de specialitate socio-umane / Inspector şcolar de specialitate pentru alternative educaţionale şi învăţământ particular - curriculum şi inspecţie şcolară / alternative educaţionale şi învăţământ particular Deaconu Frusina- Inspector şcolar de specialitate geografie - curriculum şi inspecţie şcolară Pîrva Gheorghe- Inspector şcolar de specialitate religie - curriculum şi inspecţie şcolară Tănasie Monica- Inspector şcolar de specialitate arte - curriculum şi inspecţie şcolară Vancea Alin-Constantin- Inspector şcolar de specialitate educaţie fizică şi sport - curriculum şi inspecţie şcolară Lazarciuc Niculina- (la numirea în funcție); (la încetarea detașării) Ciulu Simona- Inspector şcolar de specialitate discipline tehnice / consilier de formare continuă a adulţilor - curriculum şi inspecţie şcolară Cherata Lucian- Inspector şcolar de specialitate minorităţi - minorităţi naţionale Zlotea-Nimbu Constantina-Nadia- Ofițer antifraudă și control (Consilier IA) Bîrlan Vasilica-Simona- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Rădan Marius Arthur- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Rățoi Claudiu-Marius- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Benegui Ion- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Oance Sorin- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Iufu Sorina- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Budică Vergenia- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) Declarații de avere și declarații de interese 2013: (actualizate la data de 3 iunie 2013) Bercea-Florea Georgică - Inspector şcolar general Popescu Luminița-Viorica-Cristina - Inspector şcolar general adjunct Cotescu Nicușor - Inspector şcolar general adjunct(actualizată) Năstase Alexandrina Maria- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Dragnea Alexandru- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Oprică Puiu- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Jenaru Răzvan-Mircea- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Neaţu Mădălina-Carmen- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Țacu Dan-Cristian- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Stoica Mihăiţă- Inspector şcolar pentru activităţi de perfecţionare Chiriţă Daniela-Simona- Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi non formală Drăghici Ani- Inspector şcolar pentru programe comunitare şi integrare europeană Gavrilescu Geta- Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar - curriculum şi inspecţie şcolară Tanciu Constanţa-Coca- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Petre Simona-Irina- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Pricină Anca- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Curelaru Florenţa- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Stoica Adriana-Nicoleta- Inspector şcolar de specialitate limba engleză, rusă,germană - curriculum şi inspecţie şcolară Vasile Camelia-Dana- Inspector şcolar de specialitate limba franceză, spaniolă - curriculum şi inspecţie şcolară Moanţă Cristian-Paul- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Tigae Camelia-Anca- Inspector şcolar de specialitate chimie - curriculum şi inspecţie şcolară Moculescu Ileana-Daniela- Inspector şcolar de specialitate fizică - curriculum şi inspecţie şcolară Fodor Atia-Mihaela- Inspector şcolar de specialitate biologie - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate informatică - curriculum şi inspecţie şcolară Dorobanţu Traian-Sorin- Inspector şcolar de specialitate istorie - curriculum şi inspecţie şcolară Băloi Florin-Marius- Inspector şcolar de specialitate socio-umane / Inspector şcolar de specialitate pentru alternative educaţionale şi învăţământ particular - curriculum şi inspecţie şcolară / alternative educaţionale şi învăţământ particular Deaconu Frusina- Inspector şcolar de specialitate geografie - curriculum şi inspecţie şcolară Pîrva Gheorghe- Inspector şcolar de specialitate religie - curriculum şi inspecţie şcolară Tănasie Monica- Inspector şcolar de specialitate arte - curriculum şi inspecţie şcolară Lazarciuc Niculina- Inspector şcolar de specialitate educaţie fizică şi sport - curriculum şi inspecţie şcolară Ciulu Simona- Inspector şcolar de specialitate discipline tehnice / consilier de formare continuă a adulţilor - curriculum şi inspecţie şcolară Cherata Lucian- Inspector şcolar de specialitate minorităţi - minorităţi naţionale Zlotea-Nimbu Constantina-Nadia- Ofițer antifraudă și control (Consilier IA) Bîrlan Vasilica-Simona- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Iclenzian Ileana-Magdalena- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Rățoi Claudiu-Marius- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Benegui Ion- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Oance Sorin- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Gavrilă Anca-Maria- Ofițer verificare proiecte (Consilier II) Budică Vergenia- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) Mateescu Elena-Tania- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) (Declarații de avere și declarații de interese 2012): La eliberarea din funcție: Moțățeanu Mihaela, Inspector Școlar General, Năstase Alexandrina, Inspector Școlar General Adjunct, Spiridon Cătălin, Inspector Școlar General Adjunct, Gîdăr Alexandru, Inspector Școlar General Adjunct, La numirea în funcție: Bercea-Florea Georgică, Inspector Școlar General, Popescu Luminița, Inspector Școlar General Adjunct, Cotescu Nicușor, Inspector Școlar General Adjunct, Vasile Ștefan, Inspector Școlar General Adjunct, Consiliul de administrație (actualizat noiembrie 2014) PREȘEDINTE: 1. Prof. Georgică BERCEA-FLOREA - inspector școlar general MEMBRI: 2. Prof. Elena-Lavinia CRAIOVEANU - Inspector școlar general adjunct 3. Prof. Nicușor COTESCU - Inspector școlar general adjunct 4. Ec. Aurelia ILIUȚĂ - contabil șef 5. Jr. Dana COȘEI - jurist consult 6. Prof. Ștefan VASILE - director Casa Corpului Didactic Dolj 7. Prof. Oprică PUIU - inspector școlar 8. Prof. Adriana-Nicoleta STOICA - inspector școlar 9. Prof. Alexandru DRAGNEA - inspector școlar 10. Prof. Dan-Cristian ȚACU - inspector școlar 11. Prof. Carmen-Mădălina NEAȚU - inspector școlar 12. Prof. Alexandrina-Maria NĂSTASE - inspector școlar 13. Prof. Ani DRĂGHICI - inspector școlar SECRETAR: 14. Prof. Mihăiță STOICA - inspector școlar Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Dolj (octombrie 2013) Consiliul de administrație (august 2012) 1. Inspector şcolar general prof. Georgică BERCEA-FLOREA - preşedinte 2. Inspector şcolar general adjunct prof.dr. Luminița POPESCU- membru 3. Inspector şcolar general adjunct prof. Nicușor COTESCU - membru 4. Director Casa Corpului Didactic prof. Ștefan VASILE - membru 5. Contabil şef ec.dr. Eugen RĂDUŢ - membru 6. Inspector management resurse umane prof. DAn-Cristian ȚACU - membru 7. Inspector management prof. Mircea-Răzvan JENARU - membru 8. Inspector şcolar prof. Adriana-Nicoleta STOICA - membru 9. Inspector şcolar prof. Alexandru DRAGNEA - membru 10. Inspector şcolar prof. Carmen-Mădălina NEAȚU - membru 11. Inspector şcolar prof. Mihăiță STOICA - membru 12. Inspector şcolar prof. Alexandrina-Maria NĂSTASE - membru 13. Inspector şcolar prof. Ani DRĂGHICI - membru 14. Jurist consult jr. Dana COŞEI - membru Reprezentanții Primarului municipiului Craiova în consiliile de administrație ale școlilor (august 2012) PROGRAM DE FUNCŢIONARE: De luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00 PROGRAM DE AUDIENŢE (actualizat la data de 29 mai 2015): Inspector Şcolar General: prof. BERCEA-FLOREA GEORGICĂ: marţi: de la ora 11:00 la 13:00 Inspector Şcolar General Adjunct: prof. COTESCU NICUȘOR: vineri: de la ora 11:00 la 13:00 Inspector Şcolar General Adjunct: prof. VAȘCU JANINA-ELENA: joi: de la ora 10:00 la 12:00
Ministerul Educației și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar Județean Dolj Note telefonice Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]