Euro200 - 2014 [acces direct la fișiere] 05.06.2014 NT 317 - EURO 200 – 2014: Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor Au fost acordate ajutoare financiare pentru toți solicitanții eligibili care și-au depus cereri. Numărul total de beneficiari pentru anul 2014, în județul Dolj este 810, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar este de 150 RON. 30.05.2014 - Lista solicitărilor respinse la nivelul Comisiei Naționale EURO 200: beneficiari din anii trecuți 16.05.2014 NT 281 - Centralizarea cererilor din cadrul Programului social Euro 200 - 2014 Precizări privind desfășurarea programului: 1. Precizări ale ministerului privind derularea programului și în anul, 2014: Adresa MEN nr. 36127/31.03.2014 2. Precizări ale inspectoratului:  Nota ISJ 218 din 02.04.2014 Legislaţia în vigoare pentru anul 2013 1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare. Legături utile pe site-ul ministerului: 1. Pagina dedicată Euro 200 2. Portalul Euro 200: afișarea rapoartelor beneficiarilor și achizițiilor _______________________________________________________________________ Euro200 - 2013 03.06.2013 NT 344 - EURO 200 - Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor Numărul total de beneficiari la nivel de țară a fost 21.077, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 76.40 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectaţi conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 (3) litera c din Hotarârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Selecţia persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a facut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale aprobat anual cu această destinaţie. 28.05.2013 - Lista solicitărilor respinse la nivelul Comisiei Naționale EURO 200: beneficiari din anii trecuți Pentru unitățile de învățământ: Centralizarea cererilor pe portalul dedicat: fișierul EXCEL atașat Notei ISJ 296 din 14.05.2013 Nota ISJ 296 din 14.05.2013 Precizări privind desfășurarea programului: 1. Precizări ale ministerului privind derularea programului și în anul, 2013: Adresa MEN nr. 36844/19.03.2013 2. Precizări ale inspectoratului:  Nota ISJ 196 din 26.03.2013 Legislaţia în vigoare pentru anul 2013 1. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare. Legături utile pe site-ul ministerului: 1. Pagina dedicată Euro 200 2. Portalul Euro 200: afișarea rapoartelor beneficiarilor și achizițiilor _______________________________________________________________________ Euro200 - 2012 Lista suplimentară EURO200 – 2012: OMECTS nr. 4737 din 12.07.2012 privind modificarea și completarea Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, nr. 4301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2012 17.07.2012 NT 273 - Ridicarea bonurilor Euro 200 începând cu data de 18 iulie 2012, ora 8:00 01.06.2012 Lista beneficiarilor din județul Dolj Lista solicitărilor respinse la nivelul Comisiei Naționale EURO 200 Numărul total de beneficiari a fost 20.610, iar venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care s-a acordat ajutorul financiar a fost de 140 RON. Beneficiarii programului “EURO 200” au fost selectaţi conform prevederilor art. 8 (6) din Legea nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 (3) litera c din Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Selecţia persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 s-a făcut în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aprobat anual cu această destinaţie. 09.03.2012 Precizări ale MECTS privind derularea programului Euro200 și în anul 2012 Programul “Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare se va derula și în anul 2012. - Depunerea cererilor se va face în perioada: 1-21 aprilie 2012 - Evaluarea cerereilor la nivelul unităților de învățământ: 19 aprilie - 19 mai 2012 - Centralizarea cererilor la Comisia centrală: 19 mai - 28 mai 2012 - Afișarea listei cererilor eligibile: 31 mai 2012 - Afișarea listei beneficiarilor: 1 iunie 2012 - Achiziționarea de calculatoare: 24 iunie - 31 august 2012 - Depunerea documentelor de către operatorii economici: 24 iunie - 20 octombrie 2012
Ministerul Educației și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar Județean Dolj Note telefonice Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]