Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016 [Clic aici pentru ACCES DIRECT LA FIȘIERELE DE DESCĂRCAT] 04.09.2015 - Punctajele cadrelor didactice pentru detașare, depuse în perioada 2-3 sept. 2015 02.09.2015 - Graficul probelor practice/orale pentru etapele de mobilitate din sept. 2015 25.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate pentru sedințele de ocupare din 26 august 2015 24.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  24 august 2015 21.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  21 august 2015 19.08.2015 - Graficul desfășurării ședințelor publice de repartizare cadre didactice 24-26.08.2015 Graficul desfășurării probelor practice pentru ședințele de repartizare 24-26.08.2015 Punctaje evaluare dosare depuse pentru: - Detașare la cerere; - Completarea normei didactice; - Restrângere de activitate. 29.07.2015 - Cerere suplinire în baza mediilor / notelor anilor precedenți 2014-2009 25.07.2015 - Fișa  de  evaluare pentru constituirea / întregirea / completarea normei didactice / transfer pentru restrângere de activitate / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ /detașare la cerere, concurs specific Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate sesiunea 2015 24.07.2015 - Rezultatele finale la proba scrisă a concursului de titularizare 2015 Graficul ședințelor publice de repartizare Lista posturilor titularizabile pentru sesiunea 27-28 iulie 2015 Candidații cu nota la proba scrisă a concursului de minim 7 (șapte) 20.07.2015 - Rezultatele la proba scrisă înainte de contestații la concursul de titularizare 2015 Graficul depunerii contestațiilor Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se organizează și se desfășoară în perioada 27 mai – 26 iunie 2015 (inclusiv pentru absolvenții promoției 2015) Graficul desfășurării probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă Lista inspecțiilor speciale la clasă în profilul postului (pe discipline arondate la centrele de concurs) LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE Învățători Educatoare Învățământ special COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC Educație fizică și sport Religie Arte (educație plastică/educație muzicală) Discipline socio-umane Istorie Geografie LICEUL „MATEI BASARAB” Limba și literatura română Limba engleză Limba franceza Limba germană Limba latină COLEGIUL „ȘTEFAN ODOBLEJA” Matematică Informatică Fizică Chimie Biologie Discipline tehnice (ingineri/maiștri instructori) Documente utile pentru concursul național din 15 iulie 2015): 19.05.2015 - Graficul validării înscrierii candidaților la concursul național de titularizare 08.05.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  08/05/2015 Graficul depunerii dosarelor pentru înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor pentru anul școlar 2015-2016 Arondarea disciplinelor la centrele de înscriere la concurs FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2015) Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 Modele de cereri actualizate (28 aprilie 2014): Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2015-2016 Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 (cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, repartizat în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 și/sau 2012) Cerere pentru a fi depusă la școala iar nota/media minimum 5(cinci); Cerere pentru a fi depusă la școala iar nota/media minimum 7(șapte); 19.04.2015 - Cerere solicitare titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 30.03.2015 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități 27.03.2015 - Grafic privind desfășurarea probelor practice/orale de profil - etapa de pretransfer 05.03.2015 - Planificarea probelor practice/orale de profil pentru candidații care solicită transferul pentru restrângere de activitate - Punctajele obținute de cadrele didactice la etapa de restrângere de activitate 25.02.2015 - Criterii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru transferul/pretransferul consimțit - Lista posturilor vacante-rezervate din județul Dolj la data: 25.02.2015 - Lista cadrelor didactice restrânse pentru anul școlar 2015-2016   Documente specifice mobilității personalului didactic în perioada ianuarie-februarie 2015 21.01.2015 - FIŞA  DE  EVALUARE pentru constituirea/întregirea/completarea normei didactice/ transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 20.01.2015 - ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 - OMEN nr. 5108/12.12.2014  pentru modificarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016 - OMEN nr. 5078/08.12.2014 privind recrutarea și selecția cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opționale „Educație prin șah” în învățământul preuniversitar Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2014-2015 21.10.2014 - Lista posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru sedinta publica din 23.10.2014 29.08.2014 - În perioada 01-12.09.2014 pot fi depuse solicitări pentru detașare în interesul învățământului 25.08.2014 - Punctajele obținute de candidații care au depus dosar pentru detașare prin concurs specific Programarea ședințelor publice din 27-29 august 2014 Modele de cereri actualizate (20 august 2014): Cerere de încadrare în anul școlar 2014-2015 în sistemul PLATA CU ORA Cerere pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 și / sau 2011 Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2014-2015 25.07.2014 - Fișa de evaluare pentru detașare, la cerere, prin concurs specific 2014 Notele inițiale la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – 21 iulie 2014 12.05.2014 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 2014‐2015 la data de 12 mai 2014 06.05.2014 - Fișa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice(2014) Centrele de concurs, disciplinele arondate și graficul de depunere a dosarelor Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar(2014) 25.04.2014 - Planificarea ședinței publice - pretransfer consimțit între unitățile de învățământ Planificarea ședinței publice - repartizare conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 17.04.2014 - Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I și II Criterii specifice pentru pretransferul consimțit între unități, an școlar 2014-2015 15.04.2014 - Precizări privind organizarea și desfășurarea pretransferului consimțit între unități Documente utile etapei de pretransfer și etapelor viitoare din cadrul mișcării de personal 2014 Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I Ordinul nr. 3275 din 10.04.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013 Modele de cereri actualizate (14 aprilie 2014): Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2014-2015 Cerere solicitare titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris 09.04.2014 - Precizări privind participarea la etapele de mobilitate și concurs cu două noi specializări 08.04.2014 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 2014‐2015 la data de 8 aprilie 2014 Precizări MEN (Nr. 37452/07.04.2014) privind aplicarea art. 253 din LEN nr. 1 /2011 25.03.2014 - Planificarea ședinței publice de soluționare a cererilor de restrângere de activitate;punctaje finale 20.03.2014 - Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate 10.03.2014 - Lista orelor/catedrelor pentru restrângere de activitate în anul școlar 2014-2015 Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru repartizare în ședința publică de transfer în anul școlar 2014‐2015 Lista cadrelor didactice cu restrângere de activitate în anul școlar 2014-2015 05.03.2014 - Programarea ședinței publice pentru completarea normei didactice din 07.03.2014 03.03.2014 - Etapele de mobilitate care se derulează în perioada februarie – aprilie 2014 Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluționarea completărilor de normă didactică pentru anul școlar 2014-2015 Modele de cereri privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2014-2015: Cerere de întregire a normei didactice prin transfer al titularilor din două sau mai multe unități de învățământ/specializări, într-un număr mai mic de unități/specializări sau într-o singură unitate de învățământ/specializare, în sesiunea 2014 Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2014 Acord pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2014-2015 Cerere de detașare la cerere prin concurs specific Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unități de învățământ Cerere pentru obținerea acordului pentru transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic Cerere pentru completarea normei didactice Fișa  de  evaluare pentru completarea normei didactice/ transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 14.02.2014 - OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013 10.02.2014 - Etapa de analiză, corectare și avizare a proiectului de încadrare pentru anul școlar 2014-2015 Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, anexa la OMEN nr. 5451 / 12.11.2013 30.01.2014 - Proiecte de documente care reglementează învățământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul școlar 2014-2015 Precizări de aplicare a OMEN nr. 5451 / 12.11.2013 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2013-2014 08.10.2013 - Documente specifice privind organizarea concursului de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2013-2014 19.09.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 19.09.2013 10.09.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 10 septembrie 2013 05.09.2013 - Ședință publică 06 septembrie 2013 30.08.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 30 august 2013 28.08.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 28 august 2013 27.08.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 2013-2014, rămase neocupate la data de 27.08.2013 26.08.2013 - Planificarea şedinţelor publice din perioada 27-29 august 2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 2013-2014, rămase neocupate la data de 26.08.2013 - Lista posturilor ocupate prin prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata, candidați cu nota/media cel puțin 7 - Lista posturilor ocupate prin detaşare în interesul învăţământului, până la data de 26.08.2013 21.08.2013 - Punctajele cadrelor didactice pentru detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific. Depunerea contestațiilor. 20.08.2013 - Planificarea probelor practice/orale - Validarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care au depus dosare în perioada 16-20 august 2013. 16.08.2013 - Lista candidaților repartizați în etapa I - 9 august 2013; - Lista candidaților repartizați în etapa a II-a - 14 august 2013; - Lista candidaților rămași nerepartizați la data de 16 august 2013; - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete, rămase neocupate la data de 16.08.2013; - Înregistrarea cererilor de înscriere în perioada 16-20 august 2013, conform activităților din Calendar. Documente specifice mobilității personalului didactic în perioada august-septembrie 2013 13.08.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete neocupate la data de 13.08.2013 09.08.2013 - Fișa de evaluare pentru detașare la cerere - Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 - Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din mai-august 2012 şi/sau 13 iulie 2011 - Cerere de detaşare la cerere prin continuitate - Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific - Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2013-2014 Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 2013 08.08.2013 Programarea repartizării candidaților în şedinţe publice la nivelul centrelor de concurs NOTE finale după contestații în cadrul  concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor  declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 23.05.2013 - Fişa de evaluare a lecţiei inspecţia specială  la clasă în profilul postului Documente specifice: - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete pentru concurs în anul școlar 2013-2014 - EXTRAS DIN METODOLOGIA – CADRU privind Organizarea şi desfăşurarea concursului - Documente necesare la depunerea dosarului pentru concurs - FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2013) - Lista centrelor de concurs pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 30.04.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete ocupate la data de 30.04.2013 Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete pentru concursul de ocupare din 2013 17.04.2013 - Etape mobilitate, titularizare art. 253, prelungire activitate pensionari, continuități. 15.04.2013 - Documente privind etapele de mobilitate a personalului didactic în perioada 15-30 aprilie 2013(prelungirea titulaturii pentru cadrele didactice, care împlinesc vârsta standard de pensionare, titularizare pe baza notei vechi, acord pentru continuitate suplinire/ detaşare) 15.04.2013 - OMEN 3271/2013 privind modificare si completare OMECTS 6239/2012 29.03.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete pentru sesiunea de pretransfer în anul școlar 2013-2014 25.03.2013 - Graficul ședinței publice de restrângere de activitate din ziua de marți, 26 martie 2013 Rezultate finale ale evaluării dosarelor cadrelor participante la etapa de restrângere de activitate 20.03.2013 - Rezultatele evaluării dosarelor cadrelor participante la etapa de restrângere de activitate 18.03.2013 - Planificarea probelor pratice/orale pentru candidații care solicită transferul pentru restângere de activitate. 04.03.2013 - Lista personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare pentru anul școlar 2013-2014 Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru sesiunea de transferare prin restrângere de activitate pentru anul scolar 2013-2014 27.02.2013 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru soluţionarea completărilor de normă didactică în anul școlar 2012-2013 25.02.2013 - Soluționarea completării normei didactice pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul ISJ Dolj: FISA DE EVALUARE pentru completarea normei didactice/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ Acte necesare pentru completarea normei didactice pentru anul școlar 2013-2014 Cerere pentru completarea normei didactice începând cu 1 septembrie 2013 11.02.2013 - Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare, an școlar 2013-2014 Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 04.02.2013 - Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013- 2014 (MO 64 bis 30.01.2013) 04.02.2013 - Ordin 3104/30.01.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic.
Ministerul Educației și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar Județean Dolj Fișiere personal Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]