Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016
05.03.2015
25.02.2015
Documente specifice mobilității personalului didactic în perioada ianuarie-februarie 2015
20.01.2015
Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2014-2015
Modele de cereri actualizate (20 august 2014):
Documente utile etapei de pretransfer și etapelor viitoare din cadrul mișcării de personal 2014
Modele de cereri actualizate (14 aprilie 2014):
Modele de cereri privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2014-2015:
30.01.2014 -
Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2013-2014
27.08.2013
26.08.2013
21.08.2013
20.08.2013
16.08.2013
Documente specifice mobilității personalului didactic în perioada august-septembrie 2013
09.08.2013
Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 2013
08.08.2013
Documente specifice:
-
-
-
-
-
25.02.2013 - Soluționarea completării normei didactice pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul ISJ Dolj:
Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2012-2013
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului
şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Prevederile acestei Metodologii se aplică pe parcursul anului şcolar 2012-2013
şi pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar particular.
06.08.2012
10.07.2012
05.07.2012
15.06.2012
30.04.2012
30.03.2012
3. Lista unităților care organizează concurs de ocupare a posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 2012-
2013:
4. Modele de cereri:
16.03.2012
3. Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în
baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser
              Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]