Istoric Note telefonice trimise
09.05.2014
NT 264 - Propuneri privind constituirea comisiei din centrul zonal de admitere, 14 mai 2014
NT 263 - Concurs județean de muzică vocală ”Muzica în viața mea”, 05 iunie 2014
NT 262 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 14 mai 2014, ora 10:00
Rezultate finale selectie ETS-Proiect POSDRU-ID142344
08.05.2014
Rezultate initiale selectie ETS-Proiect POSDRU-ID142344
07.05.2014
NT 261 - Graficul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - bilingv
NT 260 - Sesiunii de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina istorie
NT 259 - Sprijinirea autorităților locale privind organizare alegerilor pentru Parlamentul European
NT 258 - Concursuri școlare – disciplina geografie
NT 257 - Concurs județean de informatică ”Constantin Belea – Procon”, 10 mai 2014
NT 256 - Cercul pedagogic al profesorilor de informatică – 17 mai 2014
NT 255 - Activități desfășurate cu ocazia Zilei Europei - 9 mai 2014
NT 254 - Centrele zonale de înscriere și arondările unităților de învățământ pentru admiterea în clasa a IX
NT 253 - Componența comisiei de organizare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a,a VI-a
06.05.2014
NT 252 - Târgul ofertelor educaționale pentru licee și școli profesionale, 15 mai 2014
NT 251 - Concurs județean de dans, 1 iunie 2014, ora 09:00
05.05.2014
NT 250 - Concurs Național ”Memoria Holocaustului” – etapa județeană
NT 249 - Concurs județean de pictură și desen ”Culorile Copilăriei”
NT 248 - Expoziție de artă pentru copii și tineri
NT 247 - Apel pentru selecția cadrelor didactice, în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare
NT 246 - Concurs interjudețean de Matematică ”Dorin Popovici”, 10 mai 2014
NT 245 - Cercul pedagogic al profesorilor de socio-umane, 10 mai 2014
NT 244 - Etapa județeană a Concursului Național ”Democrație și toleranță”, vineri 16 mai 2014
NT 225 - Concurs județean de fizică aplicată ”Experimente simple realizate de elevi”
31.03.2014
NT 214 - Precizări MEN privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar
NT 213 - Concurs județean „Importanța merelor în alimentația elevilor”, marți, 8 aprilie 2014
NT 212 - Prevederi legale privind decontarea navetei cadrelor didactice
NT 211 - Revenire la Nota ISJ 141 din 05.03.2014, privind situațiile de urgență și protecție civilă
NT 210 - Sesiune de comunicări științifice a elevilor de liceu „Chimia – prieten sau dușman?”, 05.04.2014
NT 209 - Etapa Județeană a Campionatului Școlar de Oină, liceu/băieți, sâmbătă, 5 aprilie 2014
NT 208 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 2 aprilie 2014, ora 10:00
NT 207 - Chestionar pentru cadrele didactice care predau la clasa I. Termen: 1 aprilie 2014, ora 16:00
NT 206 - Situație privind fondurile alocate prin HG-uri pentru investiții nefinalizate. Termen: 04.04.2014
NT 205 - Vizită la sucursala Craiova a Băncii Naționale a României în perioada 01-11 aprilie 2014
NT 204 - Concursul Interjudețean de Fizică Aplicată „Radu Vișan”, joi, 10 aprilie 2014
12.03.2014
NT 160 - Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, sâmbătă, 15 martie 2014
NT 159 - Cercurile metodice ale profesorilor de istorie, semestrul II, an școlar 2013-2014
NT 158 - Propuneri de membrii în comisiile de Bacalaureat 2014
NT 157 - Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale 2014 - matematică, vineri, 14.03.2014
11.03.2014
NT 156 - Punctajele aferente criteriilor pentru acordarea gradației de merit în anul școlar 2013-2014
NT 155 - Cercul profesorilor de educație muzicală, vineri, 21 martie 2014, ora 10:00
NT 154 - Procedură privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor etc.
10.03.2014
NT 153 - Planul cadru pentru învățământul profesional de stat de 3 ani - O.M.E.N. 3152/24.02.2014
07.03.2014
NT 152 - Etapa județeană a concursului de chimie ”Petru Poni”, 15 martie 2014
NT 151 - Ședință de analiză a rezultatelor de la simularea evaluării naționale – disciplina limba română
NT 150 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 12 martie 2014, ora 10:00
NT 149 - Etapa regională a concursului ”Internațional Public Speaking Competition 2014”, 14 martie 2014
NT 148 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă Engleză, 15 martie 2014
06.03.2014
NT 147 - Comandă de formulare tipizate pentru actele de studii
NT 146 - Chestionar cadre didactice care predau la clasa a I - a
NT 145 - Etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, 15 martie 2014
NT 144 - Completarea stocurilor de manuale școlare
NT 143 - Concursul județean ”Eu și calculatorul”, ediția a III - a
05.03.2014
NT 142 - Etape județene O.N.S.S – Tetratlon
NT 141 - Norme de prevenire și stingere a incendiilor
NT 140 - Concurs Național „O zi în comunism: file de jurnal «secret»”
NT 139 - Etape județene O.N.S.S – Fotbal
NT 138 - Sesiune de comunicări științifice la disciplina biologie, 12 martie 2014
NT 137 - Concurs interdisciplinar de matematică în limba engleză, 15 martie 2014
NT 136 - Graficul activităților propuse în cadrul Programului ”Școala altfel:Să știi mai multe, să fi mai bun!”
NT 135 - Concursul național de proiecte antidrog ”Împreună”
03.03.2014
NT 134 - Cercul profesorilor de educație plastică/vizuală, vineri, 14 martie 2014, ora 10:00
NT 133 - Organizare în vederea desfășurării în bune condiții a simulării BAC 2014
NT 132 - Olimpiada de Limba Engleză, sâmbătă 8 martie 2014, ora 8:30
NT 131 - Concursul județean Gener@tion 2014, ediția I
NT 130 - Ridicarea atestatelor de echivalare în baza OMECTS nr. 5553/2011, seria 2012-2013
NT 129 - Precizări privind Concursul de creație „Pe urmele lui Brâncuși”
NT 128 - Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie, sâmbătă, 15 martie 2014, ora 10:00
NT 127 - Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”, joi, 8 martie 2014
NT 126 - Concursul „Alege! Este Dreptul Tău”, sâmbătă, 15 martie 2014, ora 10:00
NT 125 - Concursul „Egalitate de drepturi, egalitate de șanse!” 2014
22.01.2014
NT 033 - Calendarul pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat 2014
NT 032 - Concursul Național de Chimie ”Petru Poni”, 08 – 11 mai 2014
NT 031 - Precizări privind efectuarea IC1 în anul școlar 2013-2014
NT 030 - Situație privind alocațiile pentru susținerea familiei. Termen: 24.01.2014
20.01.2014
NT 029 - Desemnare persoană de contact pentru examenul de bacalaureat, în anul școlar 2013-2014
NT 028 - Cercul pedagogic al consilierilor educativi, 23 ianuarie 2014
NT 027 - Activități prilejuite de împlinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române
NT 026 - Precizări privind examenul de atestare a competențelor la disciplina informatică
NT 025 - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică, 15 februarie 2014
15.01.2014
NT 024 - Înscrierea la concursul „comunicare.ortografie.ro”, se va face până la 31.01.2014
NT 023 - Situația elevilor scutiți total de efort fizic, pe semestrul I. Termen: luni, 27.01.2014, ora 12:00
NT 022 - Olimpiada de Limbi Romanice, etapa pe școală, 27-28 ianuarie 2014
NT 021 - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Biologie, faza locală
NT 020 - Concursul Interjudețean pentru învățământul liceal și profesional „Segărceanu”
NT 019 - Faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru clasele V-XII, 16 februarie 2014
CCD 009 - Cercul metodic al bibliotecarilor școlari, vineri, 31 ianuarie 2014, ora 10:00
13.01.2014
NT 017 - Program de formare a cadrelor didactice în domeniul afacerilor europene
AD 024 - Propuneri privind cifra de școlarizare pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani
NT 016 - Etapa județeană a concursului “Internațional Public Speaking Competition 2014”
NT 015 - Etapa pe școală a Olimpiadei de limbă engleză pentru ciclul liceal
NT 014 - Etapa locală a Olimpiadei “Universul cunoașterii prin lectură”, pentru elevii din mediul rural
NT 013 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă, comunicare și literatură română, pentru clasele V-XII
NT 012 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 15 ianuarie 2014, ora 10:00
NT 011 - Campionatul Școlar de Șah, 25-26 ianuarie 2014
NT 010 - Ședința tehnică pentru O.N.S.S fotbal / gimnaziu, 15 ianuarie 2014
NT 009 - Preselecție privind participarea la a IV –a ediție a Taberei de film și a Taberei de fotografie
08.01.2014
NT 008 - Necesar cheltuieli salariale și hotărâri judecătorești, 10 ianuarie 2014
NT 007 - Precizări preliminare privind programul “Școală după școală”
NT 006 - Concurs județean “Sfântul Grigorie Teologul – Dascălul nostru de suflet”, 18 ianuarie 2014
06.01.2014
NT 005 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă, comunicare și literatură română
NT 004 - Etapa locală a Olimpiadei de biologie, sâmbătă, 25.01.2014, ora 8:30
NT 003 - Concurs interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, vineri, 17.01.2014, ora 13:30
NT 002 - Precizări pentru metodiști privind inspecțiile speciale pentru definitivat.
NT 001 - Concurs județean de recitare „Dor de Eminescu”, sâmbătă, 18 ianuarie 2014
17.12.2013
NT 578 - Proiect privind formarea continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar
NT 577 - Raportul activităților desfășurate în cadrul „Festivalului Național al Șanselor Tale”
16.12.2013
NT 574 - Validarea fișelor de înscriere pentru examenul de definitivat 2014: 17-18.12.2013
NT 573 - Concursul județean „Spune NU violenței în școli”. Premierea în data de 25 martie 2014
NT 572 - Competiția „Cea mai bună idee de afacere” și chestionarul de finalizare a studiilor
10.12.2013
NT 571 - Centralizarea datelor tinerilor care împlinesc 18 ani în luna ianuarie 2014
NT 570 - Proiectul “Ești tare, voluntare”, ediția a II - a
NT 569 - Ordinul privind graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale
05.12.2013
NT 568 - Situație privind domeniul/calificarea pentru unitățile școlare de învățământ profesional și tehnic
02.12.2013
NT 567 - Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”, 7 decembrie 2013
NT 566 - Întâlnire de lucru disciplina limba și literatură română, miercuri 04 decembrie 2013
NT 565 - Centralizarea datelor tinerilor care împlinesc 18 ani în luna decembrie 2013
29.11.2013
NT 564 - Cercul directorilor, 18 decembrie 2013
NT 563 - Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015, termen 10 decembrie 2013
28.11.2013
NT 562 - Lista cadrelor didactice care au depus dosare de echivalare – OMECTS 5553/2011
NT 561 - Precizări privind documentele care trebuie încărcate în aplicația de evaluare internă
26.11.2013
NT 560 - Situație privind adresele gradinițelor din Municipiul Craiova
NT 559 - Curs de formare și dezvoltare profesională continuă
25.11.2013
NT 558 - Programul activităților prilejuite de împlinirea a 95 de ani de la Marea Unire din 1918
NT 557 - Termenele de depunere și aprobare pentru auxiliarele didactice
NT 556 - Concursul Național de Arte Plastice “Omagiu – Ștefan Luchian”
NT 555 - Festivalul - Concurs Județean “Datini și obiceiuri de iarnă”, 13 decembrie 2013
NT 554 - Modificarea și completarea OMECTS 5561/2011 privind formarea continuă
NT 553 - Etapa locală a concursului Internațional Public Speaking Competition, 06 decembrie 2013
NT 552 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă spaniolă/italiană, vineri 06 decembrie 2013
NT 551 - Ședință tehnică ONSS – volei/gimnaziu, marți 03 decembrie 2013
NT 550 - Implementarea programului “Grow”
21.11.2013
AD 692 - Invitație la Conferința Internațională, 3-6 decembrie 2013
AD 1513 - Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015
NT 549 - Situație privind elevii străini școlarizați în România. Termen: 25.11.2013, ora 14:00
NT 548 - „Cupa Universității Craiova” pentru liceele Olteniei, fotbal, ediția I, 15.11.2013-10.05.2014
19.11.2013
NT 547 - URGENT – ridicarea pachetelor de rechizite școlare
NT 546 - Sesiune de înscriere la cursul de formare “MANAGEDU”
NT 545 - Alegeri pentru Consiliul Județean al Elevilor, vineri 22 noiembrie 2013
14.11.2013
NT 541 - Sâmbătă, 23 noiembrie 2013, se va desfăşura etapa judeţeană a olimpiadei + POEZIE
NT 540 - Situație comună M.E.N – M.A.I, termen 14 noiembrie 2013 ora 15:00
NT 539 - Situație privind asigurarea sumelor necesare pentru plata salariilor și a drepturilor judecătorești
NT 538 - Concurs internațional de desene ale copiilor pe tema “Prietenie între copiii de pe planetă”
12.11.2013
AD1471 - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru examenele naționale
NT 537 - Termenul limită până la care se pot transmite rezultatele la simulările naționale: 12.11.2013
11.11.2013
NT 536 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă franceză, vineri 22 noiembrie 2013
NT 535 - Situație privind abandonul școlar, vineri 15 noiembrie 2013
NT 534 - Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, vineri 22 noiembrie 2013
NT 533 - Cercul pedagogic al profesorilor de religie, sâmbătă 23 noiembrie 2013
08.11.2013
NT 532 - Ridicarea pachetelor de rechizite școlare, începând cu 11.11.2013
07.11.2013
NT 531 - Situație privind numărul elevilor pe serie clasă și nivel de învățământ
NT 530 - Ședința tehnică pentru stabilirea desfășurării campionatului școlar de handbal
NT 529 - Campionatul Școlar de Tenis de Masă – gimnaziu, 14 decembrie 2013
06.11.2013
AD 1452 - Centralizatorul abonamentelor pentru decontarea navetei elevilor.
NT 528 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă engleză și de limbă germană, vineri 22 noiembrie 2013
NT 527 - Burse de studiu în Marea Britanie
NT 526 - Programul concursului Internațional Public Speaking Competition
NT 525 - Ședința tehnică pentru O.N.S.S volei/liceu, faza județeană
NT 524 - Tematica activităților de educație rutieră
05.11.2013
NT 523 - Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, sâmbătă 23 noiembrie 2013
NT 522 - Conferința Națională “CDI, vector al dezvoltării culturii informației”
NT 521 - Centralizarea rezultatelor obținute la simulările din cadrul examenelor naționale
NT 520 - Programul de depunere al revistelor școlare
NT 519 - Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică/vizuală, vineri 15 noiembrie 2013
NT 518 - Procedura privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată
21.10.2013
NT 503 - Precizări privind o nouă serie de echivalări pe baza ECTS/SECT - OMECTS nr. 5553/2011
NT 502 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Limba română
NT 501 - Regulamentul concursului de creaţie literară “I.L Caragiale – Momente, schiţe, comedii…„
NT 500 - Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă„
NT 499 - Situația nominală a cadrelor didactice fără definitivat, încadrate în anul școlar 2013-2014
NT 498 - Precizări privind continuarea studiilor în anul școlar 2013-2014
18.10.2013
NT 497 - Conferinţa „Vreau să fiu antreprenor”, 24 octombrie 2013
NT 496 - Cercul pedagogic al profesorilor de geografie, vineri 25 octombrie 2013
NT 495 - Lista elevilor înmatriculaţi în anul I, - şcoală postliceală, luni 21 octombrie 2013
NT 494 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Biologie
17.10.2013
NT 493 - Necesarul de credite pentru decontarea navetei elevilor, luni 21 octombrie 2013
NT 492 - Marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva traficului de persoane, 18 octombrie 2013
NT 491 - Pregătirea elevilor în caz de seism şi realizarea unui exerciţiu de simulare la nivel naţional
NT 490 - Cercul pedagogic al profesorilor de matematică, sâmbătă 26 octombrie 2013
16.10.2013
AD 1312 - Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială
AD 1323 - Situație privind asigurarea cheltuielilor de personal. Termen: 18.10.2013, ora 10:00
NT 489 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Geografie
NT 488 - Precizări importante privind amânarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice
NT 487 - Modificarea calendarului pentru alegerile din cadrul Consiliului Elevilor
NT 486 - Situație privind implicarea în proiectele „Educație pentru sănătate…” și „Educație ecologică…”
NT 485 - Precizări privind completarea bazei de date pentru disciplinele istorie și socio-umane
NT 484 - Tematica şi locaţiile cercurilor pedagogice pentru disciplina Educaţie tehnologică
NT 483 - Consfătuirile judeţene ale responsabililor cu gestionarea activităţilor şi proiectelor europene
15.10.2013
NT 482 - Ședința tehnică pentru Campionatul școlar de fotbal – liceu-băieți, 22.10.2013, ora 15:00
14.10.2013
NT 481 - Machete privind ştatele de funcţii pentru anul şcolar 2013-2014, vineri 18 octombrie 2013
NT 480 - Regulamente concursuri / olimpiade limba şi literatura română, limbi clasice şi neogreacă
NT 479 - Cercul pedagogic al profesorilor de limba latină, sâmbătă 16 noiembrie 2013
NT 478 - Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română, vineri 08 noiembrie 2013
NT 477 - Formularul de aplicaţie pt proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative
NT 476 - Situaţie privind încadrarea profesorilor de chimie, vineri 18 octombrie 2013
NT 475 - Etapa judeţeană a proiectului „Perspective Sportive”, vineri 18 octombrie 2013
NT 474 - Date statistice privind încadrarea în anul şcolar 2013-2014, miercuri 16 octombrie 2013
10.10.2013
NT 470 - Concursul de Interpretare Muzicală „Vreau să Cânt” și Concursul Național de Chitară Craiova
NT 469 - Situație privind clădirile, posibilitățile de cazare, hrănire, dotarea cu toalete, dușuri etc.
NT 468 - Situație privind opționalele de Educație rutieră, Educație pentru dezvoltare personală, globală
NT 467 - Situație privind implicarea în programul „Educație pentru Sănătate în Școala Românească”
NT 466 - Situație privind clasele implicate în proiectele „Creează-ți mediul” și „Avocatul elevului”
NT 465 - Celebrarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, 18 Octombrie 2013
NT 464 - „Ziua porților deschise” la ISU „Oltenia”, 13 octombrie 2013
NT 463 - Ședință de instruire cu responsabilii cu perfecționarea, vineri, 11 octombrie 2013 la ISJ Dolj
09.10.2013
NT 462 - Conferința internațională „Competențe socio-umane pentru piața muncii”, proiect ID 81762
NT 461 - Înscrierea la gradul didactic I, seria 2014-2016 la Universitatea din Craiova
NT 460 - Dezvoltarea unui sistem de evidenţă şi gestiune a perfecţionării şi formării continue
07.10.2013
NT 459 - Analiza personalului conducător și a stării tehnice a microbuzelor școlare
NT 458 - Ridicarea delegațiilor de către metodiști
NT 457 - Colectarea și raportarea datelor privind absenteismul în anul școlar 2013-2014
04.10.2013
NT 456 - Regulamentul proiectului „Competiţia Tinereţii”, ediţia a VI - a
NT 455 - Consfătuirea judeţeană a profesorilor coordonatori SNAC desemnaţi, 09 octombrie 2013
03.10.2013
NT 454 - Precizări privind susținerea probei D la Bacalaureat 2014
NT 453 - Selecție pentru constituirea CNEME, seria a 5-a
02.10.2013
NT 452 - Proiect județean „Elevi fără FUMURI”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 451 - Proiect județean „În pragul vieții 4”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 450 - Proiect județean „Tutunul și alcoolul”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 449 - Solicitare privind elevii ce împlinesc 18 ani în luna octombrie 2013
23.09.2013
NT 439 - Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic
NT 438 - Documente privind încadrarea profesorilor de instruire practică şi a maistrilor instructori
NT 437 - Proiectul “Perspective Sportive”, propus de Federaţia Sportului pentru Toţi
NT 436 - Ziua atletismului, 05 octombrie 2013
NT 435 - Regulamentul competiţiei europene de educaţie media “Medea Awards”
NT 434 - Situţie privind remigraţia populaţiei de vârstă şcolară, 26 septembrie 2013
NT 433 - Date de contact ale consilierului educativ
NT 432 - Comemorarea Holocaustului în România, 09 octombrie 2013
20.09.2013
NT 431 - Ziua de Curăţenie Naţională, 28 septembrie 2013
NT 430 - Precizări ARACIP referitoare la întocmirea, publicarea şi transmiterea rapoartelor anuale
NT 421 - Machete referitoare la norme, posturi, persoane pentru anul școlar 2013-2014
18.09.2013
NT 429 - Şedinţă cu responsabilii pentru Situaţii de Urgenţă, marţi 24 septembrie 2013
NT 428 - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă
NT MEN 58559 - Programul național de protecție socială „Bani de liceu” în anul școlar 2013-2014
NT 427 - Programarea probei de interviu pentru selecția metodiștilor
17.09.2013
NT 426 - Machete realizare plan de școlarizare. Termen 20 septembrie 2013
NT 425 - Documente necesare pentru reactualizarea bazei de date la disciplina educație fizică si sport
NT 424 - Urgent cheltuieli de personal.Termen 18 septembrie 2013
16.09.2013
NT 423 - FFF Important ! Precizări privind selecția cadrelor didactice metodiste
NT 422 - Credite necesare pentru plata drepturilor cuvenite la examenele naționale
12.09.2013
NT 420 - Estimarea necesarului de credite bugetare pe anul 2014 pentru cheltuieli de personal
11.09.2013
NT 419 - Situație privind microbuzele destinate transportului elevilor. Termen 12.09.2012 ora 13:00
10.09.2013
NT MEN 57922 - Raportarea utilizării licențelor educaționale Microsoft (OMEN 3877/2013) la 15 sep 2013
NT 418 - Aspecte referitoare la etapa de ajustări pentru înscrierea în învățământul primar 2013
NT 417 - Situație privind absolvenții clasei a VIII - a care nu s-au înscris în clasa a IX -a
09.09.2013
NT 416 - Programarea consfătuirilor județene pe discipline
NT 415 - Ședința cu directorii unităților de învățământ, joi, 12.09.2013, ora 09:30
05.09.2013
NT 414 - Consfătuirea județeană a profesorilor de biologie, 10 septembrie 2013
NT 413 - Situație privind asigurarea pazei și siguranței în școli. Termen 05 septembrie 2013
04.09.2013
NT 412 - Situația avizelor sanitare din unitățile de învățământ. Termen: 05.09.2013, ora 11:00
02.09.2013
NT 411 - Situatie activitati de formare/perfectionare. Termen 09 septembrie 2013
22.07.2013
NT 396 - Distribuirea bonurilor valorice de 200 €  - programul social Euro200 - 2013
NT 395 - Programe de perfecționare la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
18.07.2013
NT 394 - Situaţie statistică privind înscrierea la examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie.
16.07.2013
NT 393 - Precizări privind etapa a II-a a admiterii în licee 2013, 17 iulie - 01 august 2013
NT 392 - Afișarea rezultatelor repartizării computerizate, etapa I, admiterea în licee 2013
NT 391 - Programe de conversie profesională a cadrelor didactice, Universitatea din Bacău
NT 390 - Concurs pentru ocuparea postului de lector de Limba română la Univ. din New Delhi
AD 5785 - Admiterea în învățământul seral sau cu frecvență redusă 2013
NT 389 - Precizări privind desfășurarea examenului de Definitivat 2013
10.07.2013
NT 388 - Propuneri comisii Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2013.
NT 387 - Situaţia elevilor beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei, termen 12.07.2013
08.07.2013
NT 386 - Centrul de examen pentru Definitivat 2013 – Școala „Mircea Eliade” Craiova
NT 385 - Instalarea ultimelor versiuni de licențe educaționale Microsoft (Win8 și Office 2013)15 iulie 2013
04.07.2013
NT 384 - Raportul comisiilor din cadrul Evaluării Naționale 2013. Termen: joi, 5 iulie 2013, ora 12:00
NT 383 - Precizări privind plata drepturilor pentru participarea în comisiile de examene naționale
AD5070 - Anunţ selecţie parteneri.
02.07.2013
NT 382 - Evaluarea Națională 2013 - afișarea rezultatelor finale după contestații
A 4991 - Graficul de completare a opțiunilor în centrul special de înscriere – admiterea în licee 2013
NT 381 - Formarea cadrelor didactice pentru a preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014
28.06.2013
NT 380 - CALENDARUL INFORMATIC al admiterii în învăţământul liceal de stat, 29 iunie – 11 iulie 2013
NT 379 - Cursuri de pregătire pentru obținerea gradului II, învățământ preșcolar și primar
AD4946 - Anunţ selecţie parteneri.
AD4947 - Anunţ selecţie parteneri.
27.06.2013
NT 378 - Situația bibliotecilor școlare din toate unitățile de învățământ.
NT 377 - Ședințe publice comisii bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013.
26.06.2013
NT 376 - Precizări privind admiterea în licee candidaţilor din etnia romilor.
NT 375 - Posibilitatea susţinerii probei C, pentru elevii care nu au susţinut probele programate în data de 25 iunie 2013.
NT 374 - Şedinţă de instruire privind admiterea în învăţământul liceal de stat, vineri 28 iunie 2013.
25.06.2013
NT 373 - Se declară ziua de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României.
NT 372 - Numărul total de cazuri de violenţă pentru anul şcolar 2012-2013.
17.06.2013
NT 365 - Situație privind Programul cornul și laptele (OUG 96/2002), semestrul II. Termen: 18.07, ora 14
NT 364 - Situația înscrierilor la Evaluarea Națională. Termen: miercuri, 19 iunie 2013, ora 13:00
NT 363 - Concurs de desene „World Competition for Children’s Drawings - Bansko 2013”
NT 362 - Situație privind procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv, Legea 165/2013
NT 361 - Suplimentarea bugetului din cadrul finanțării de bază realizată pe baza costului standard/elev
13.06.2013
NT 360 - Fișe de evaluare în vederea acordării calificativului anual directori.
NT 359 - Rapoarte privind probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – Bacalaureat 2013
NT 358 - Constituirea bazei de date a Admiterii în licee 2013. Aplicația informatică dedicată.
03.06.2013
NT 345 - Documente utile pentru completarea declarației de avere și de interese.
NT 344 - EURO 200 - Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
NT 343 - Urgent situația privind numărul de sancțiuni acordate cadrelor didactice, termen 04 iunie 2013.
NT 342 - Concursul Național de Matematică Euclid, pentru clasele I-XII, 08 iunie 2013.
NT 341 - Concursul Național Memoria Holocaustului - etapa județeană, 08 iunie 2013
NT 340 - Urgent sume pentru naveta elevilor, termen 04 iunie 2013.
31.05.2013
NT 339 - Precizări FOARTE IMPORTANTE pentru candidații înscriși la obținerea gradelor didactice I și II
NT 338 - Concursul Național „Cupa DHS”, ediția a IV-a, 5 iunie 2013, ora 14:00
NT 337 - Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 05.06.2013, ora 11:30
30.05.2013
NT 336 - Situații privind înscrierea în învățământul primar. Termen: 31 mai 2013, ora 12:00
NT 335 - Situație privind migrația familiei. Termen: 5 iunie 2013. Solicitant: CJRAE Dolj
NT 334 - „Crosul copilăriei”, duminică, 2 iunie 2013, ora 9:00 în Parcul Nicolae Romanescu
29.05.2013
NT 333 - Precizări FOARTE IMPORTANTE pentru candidații înscriși la gradele didactice
NT 332 - Cercul pedagogic al profesorilor de religie, sâmbătă, 1 iunie 2013, ora 10:00
NT 331 - Inventarul obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat. Termen: 30 mai 2013, ora 10
NT 330 - Centralizarea datelor tinerilor care au împlinit 18 ani până la 30 iunie 2013.
NT 329 - Situație privind școlarizarea elevilor din anii terminali din învățământul liceal tehnologic
14.05.2013
NT 300 - Regulamentele concursurilor “Prietenii Pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”.
NT 299 - Selecție cadre didactice care vor preda la clasa pregătitoare pentru cursul de formare ID 63113.
NT 298 - Concursul județean de creație în limba engleză „O poveste pentru tine”, vineri, 24 mai 2013
NT 297 - Situație statistică privind numărul de salariați, membri de sindicat sau nu. Termen: 20 mai 2013
NT 296 - Centralizarea cererilor EURO 200 pe portalul dedicat. Termen: joi, 23 mai 2013, ora 12:00
NT 295 - Ziua Mondială a Atletismului, ediția a XVIII-a, vineri, 17 mai 2013
13.05.2013
NT 294 - Concursul Național “Memoria Holocaustului”, 08 iunie 2013.
NT 293 - Concursul Județean de desene “Ion Țuculescu”, 18 mai 2013.
NT 292 - Situație cadre didactice cu domiciliul în municipiul Craiova, termen 17 mai 2013
NT 291 - Instruire privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională, 17 mai 2013
NT 290 - Propuneri privind membrii comisiilor examenului de evaluare națională. Termen: 16 mai 2013
NT 289 - Olimpiada de științe pentru juniori, sâmbătă, 18 mai 2013, la Liceul „Traian Vuia” Craiova
NT 288bis - Ședința de instruire privind înscrierea la examenul de Bacalaureat 2013, 17 mai 2013
29.04.2013
NT 264 - Regulamentul Concursului național de proiecte antidrog „ÎMPREUNĂ”.
NT 263 - Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare. Termen depunere reviste: 13 mai 2013
NT 262 - Situația completării locurilor la clasa pregătitoare – Etapa I, fazele I - III
NT 261 - Cercul pedagogic al profesorilor de Educație fizică și sport, 10 mai 2013, ora 14:30
NT 260 - Tabăra internațională de vară „Creștem în Iordania”
NT 259 - Activități specifice, dedicate Zilei Europei
NT 258 - Simpozion județean „Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței …”
24.04.2013
NT 257 - Selecția în cadrul programului POSDRU de formare a mentorilor de inserție profesională mai 2013
09.04.2013
NT 214 - Regulamentul de organizare a Conferinței Naționale “TEACHING THE GOOGLE GENERATION”
NT 213 - Informații privind obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu.
NT 212 - Monitorizare situației înscrierilor la CLASA I.  Atenție la termenele de raportare
08.04.2013
NT 211 - Informații privind redistribuiri bugetare între unități administrativ-teritoriale.
NT 210 - Informații privind organizarea și desfășurarea Concursului Național “Lectura ca abilitate de viață”
03.04.2013
NT 209 - Cercul pedagogic al profesorilor de discipline socio-umane, 20 aprilie 2013.
19.03.2013
NT 182 -  Transmiterea la ISJ Dolj a prezentării școlii în vederea înscrierii în învățământul primar 2013
AD 1392-bis  Comanda de formulare tipizate pentru actele de studii. Termen: 27 martie 2013
NT 181 -  Concursul Interjudețean de Matematică „SFERA”, ediția a X-a, sâmbătă, 23 martie 2013
NT 180 -  Transmiterea la ISJ Dolj a rezultatelor finale la concursul „Universul cunoașterii prin lectură”
NT 179 -  Faza județeană a Olimpiadei de Lingvistică, , sâmbătă, 23 martie 2013
NT 178 -  Situația privind numărul de elevi/preșcolari conform HG 72/2013. Termen: 19.03.2013, ora 12:00
NT 177 -  Precizări privind organizarea evenimentului „Ziua Porților Deschise”, 3 aprilie 2013
15.03.2013
NT 176 -  Fișele de evaluare în vederea acordării gradației de merit în anul școlar 2012-2013
13.03.2013
NT 175 -  Adresa ARACIP privind constatarea unor deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor.
NT 174 -  Concurs de matematică în limba franceză, pentru elevii din clasa a XII-a.
NT 173 -  Campionatul Școlar de Rugby din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
NT 172 -  S-a lansat ediția a X-a Competiției pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”
NT 171 -  Ședința cu directorii unităților de învățământ din Craiova – clasa pregătitoare, 15.03.2013
NT 170 -  Sărbătoarea Francofoniei, 20 martie 2013.
11.03.2013
NT 164 -  Preluarea noului sigiliu ca urmare a schimbării denumirii Ministerului Educației Naționale
NT 163 -  Faza județeană a competiției „Business Plan pentru firmele de exercițiu”, 15.03.2013
NT 162 -  Cercul pedagogic pentru disciplina Chimie, 16.03.2013, ora 9:00
NT 161 -  Cursuri de pregătire pentru examenul de Bacalaureat 2013, proba Matematică
NT 160 -  Etapa regională a concursului „Internațional Public Speaking Competition 2013”, 15.03.2013
NT 159 -  Etapa locală a olimpiadei de limba engleză, 16.03.2013
NT 158 -  Precizări privind obținerea avizului de securitate la incendiu (PSI)
NT 157 -  Precizări privind procedura de înființare a unităților de învățământ preuniversitar
NT 156 -  Cercurile pedagogice pentru disciplina Religie, semestrul II, anul școlar 2012-2013
NT 155 -  Concurs pentru ocuparea postului de lector de limba română în Republica Afganistan
NT 154 -  Participarea la o activitate de formare prin Programul Transversal, 15.03.2013
07.03.2013
NT 153 -  Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică, 22 martie 2013.
NT 152 -  Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, 29 martie 2013.
NT 151 -  Dosare incomplete echivalări OMECTS 5553/2011.
06.03.2013
NT 150 -  Concursul național “Made for Europe”, ediția a VII-a.
NT 149 -  Concursul județean de creație și interpretare “Drama Wonderland”, 30 martie 2013.
NT 148 -  Cercul pedagogic al profesorilor de limba germană și limba engleză, 22.03.2013, ora 18:00
NT 147 -  Concursul interdisciplinar de matematică în limba engleză „22METS”, vineri, 15 martie 2013
NT 146 -  Concurs național pe teme de protecția consumatorului „Alege! Este dreptul tău”
26.02.2013
NT 124 -  Ședință cu administratorii financiari și secretarii șefi/secretari, miercuri 27.02.2013.
NT 123 -  Olimpiada de Limbă engleză - faza județeană.
25.02.2013
NT 122 -  Competiția școlară la disciplina Rugby, 02.03.2013
NT 121 -  Regulamentul calificării la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2013
NT 120 -  Etapa județeană a concursului „Cultură și civilizație în România”, vineri, 22.03.2013
NT 119 -  Soluționarea completării normei didactice pentru anul școlar 2013-2014 la nivelul ISJ Dolj
22.02.2013
NT 118 -  Program de formare în cadrul proiectului POSDRU55/1.1/S/25088
NT 117 -  Curs de formare care vizează profesorii de fizică, chimie și matematică-informatică.
19.02.2013
AD 884 - Modificarea și completarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit.
NT 111 -  Notă ISJ DOLJ cu privire la intensificarea eforturilor privind siguranța în școli.
NT 110 -  Olimpiada de Chimie, sâmbătă 23.02.2013
NT 109 -  În anul școlar 2012-2013 nu se organizează concurs pentru selecția profesorilor mentori.
NT 108 -  Calendarul competițional din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
14.02.2013
NT 100 -  Proiectul de Plan - cadru pentru învățământul primar.
NT 099 -  Olimpiada de Informatică - faza județeană
NT 098 -  Faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației.
NT 097 -  Ziua Internațională a Limbii Materne, 21 februarie 2013.
NT 096 -  Atelierul de formare: Programul “Școala Europeană 2013”, vineri 15.02.2013
NT 095 -  Modificare privind desfășurarea cercului pedagogic al profesorilor de informatică.
13.02.2013
AD 131 -  Precizare EDUSAL privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal.
12.02.2013
NT 094 -  Precizări privind desfășurarea concursului național “Cultură și spiritualitate românească”.
NT 093 -  Precizări privind desfășurarea Olimpiadei județene de limbi clasice.
NT 092 -  Precizări privind desfășurarea Olimpiadei județene de limbă și literatură română.
NT 091 -  Întâlnire de lucru a profesorilor de limba și literatura română, miercuri 13.02.2013
11.02.2013
NT 090 -  Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie, sâmbătă, 23.02.2013
NT 089 -  Etapa județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele Pământului”, 09.03.2013
NT 088 -  Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2013-2014
NT 087 -  Evenimente organizate la invitația Turkmenistanului în anul 2013
NT 086 -  Campionatul Școlar de baschet - liceu, faza municipală.
NT 085 -  Concursul “International Public Speaking Competition 2013” - faza județeană.
NT 084 -  “Parada Mărțișoarelor” - ediția a V -a, joi 07 martie 2013.
08.02.2013
NT 083 -  Şedinţă cu directorii unităţilor şcolare, miercuri 13 februarie 2013.
NT 082 -  Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, 21 februarie 2013.
NT 081 -  Campionatul Şcolar de Fotbal - gimnaziu.
NT 080 -  Program olimpiada din aria curriculara “Tehnologii” - faza judeteana.
06.02.2013
NT 079 -  Situaţie privind asociaţiile sportive fără personalitate juridică.
NT 078 -  Olimpiada de socio - umane etapa judeţeană 02 martie 2013.
NT 077 -  Olimpiada de limbă neoelenă - etapa județeană 03 martie 2013.
05.02.2013
NT 076 -  Olimpiada Naţională de Matematică pentru clasele V-XII, 09 februarie 2013.
NT 075 -  Campionatul Mondial de Fotbal Bordeaux - Franţa.
NT 074 -  Întâlnirea coordonatorilor SNAC de la nivelul unităţilor de învăţământ.
NT 073 -  Olimpiada de socio - umane etapa locală11-15 februarie 2013.
31.01.2013
NT 061 -  Concursul Național Coral, etapa județeană.
NT 060 -  Olimpiada de limbă engleză pentru ciclul liceal.
NT 059 -  Olimpiada de limbă franceză pentru ciclul liceal și gimnazial.
NT 058 -  Concursul Național Arhimede, pentru clasele II-XII, etapa zonală.
NT 057 -  În atenția candidaților înscriși la echivalarea pe baza ECTS/SECT conform OM 5553/2011
NT 056 -  Situația elevilor scutiți total de efort fizic. Termen: 04.02.2013, ora 14:00
NT 055 -  Precizări privind orientarea școlară a copiilor cu certificat de încadrare în grade de handicap
NT 054 -  Selecția responsabililor cu administrarea laboratoarelor informatice: POSDRU/87/1.3/S/62260
NT 053 -  Precizări privind desfășurarea programului „Să știi mai mult, să fii mai bun” 01÷05.04.2013
29.01.2013
NT 052 -  Concursul Național de Matematică Euclid, 03.02.2013, clasele I-XII, etapa a II-a
NT 051 -  Olimpiada de religie, faza județeană, 2 martie 2013 la Școala Nicolae Bălcescu Craiova
25.01.2013
NT 050 -  Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, în anul școlar 2012-2013
NT 049 -  Lista  cu titularii care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013
24.01.2013
NT 048 -  Studiul anual privind opțiunile școlare și profesionale. Termen 07.02.2013
23.01.2013
NT 047 -  Concurs județean “Artă sau violență ? Tu alegi!”, 22 martie 2013
NT 046 -  Ședință cu directorii unităților școlare, miercuri 30.01.2013.
NT 045 -  Olimpiada de Fizică, faza județeană - 02 februarie 2013.
22.01.2013
NT 044 -  Ediția a XII-a a concursului internațional de proiecte informatice INFOMATRIX.
NT 043 -  Olimpiada de Informatică 2013, faza județeană.
NT 042 -  Situatia absentelor elevilor, care primesc bursă profesională.
NT 041 -  Concurs Public Speaking faza locală, 25.01.2013
NT 040 -  Festivitate de premiere pentru elevii care au obtinut premii la Concursul National Lumina Math.
21.01.2013
NT 039 -  Vârsta copiilor cuprinși în grădinițe în anul școlar curent, termen 22.01.2013.
NT 038 -  Cupa “Coca - Cola” la fotbal liceu.
NT 037 -  Seminarul “Creative approah to teaching grammar to young learners”.
NT 036 -  Program competiție școlară de sah - liceu.
18.01.2013
NT 035 -  Proiectul “Sprijin pt unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității”
NT 034 -  Ședință tehnică pentru Campionatul de Baschet - gimnaziu, 23.01.2013.
NT 033 -  Anunț privind Olimpiada la educație tehnologică gimnaziu și Olimpiada tehnica - liceu.
17.01.2013
NT 032 -  Ofertă de participare la un program de educație managerială on-line.
NT 031 -  Concurs județean de creație în limba engleză, limba germană și limba franceză.
NT 030 -  Colocviu de admitere la gradul didactic I, Universitatea Transilvania din Brasov.
NT 029 -  Colocviu de admitere la gradul didactic I, Universitatea de Studii Economice București.
16.01.2013
NT 028 -  Programul competiției școlare de Șah, din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
NT 027 -  Ședință tehnică pentru Campionatul Școlar de Volei - liceu, 22.01.2013.
NT 026 -  Precizări suplimentare privind nota nr 006 din 09.01.2013.
NT 025 -  Ședință tehnică pentru Campionatul Școlar de Handbal - liceu, 21.01.2013.
15.01.2013
NT 024 -  Olimpiada de limbi romanice, etapa pe școală, ianuarie 2013
NT 023 -  Olimpiada de limba engleză, ciclul liceal, etapa pe școală, 26 ianuarie 2013
NT 022 -  Concurs național de creativitate „Speak out”, ediția a VII-a
AD 028 -  Proiectul planului de şcolarizare pentru anul 2013 - 2014, învătământ particular.
NT 021 -  Faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică, 09 februarie 2013
NT 020 -  Precizări privind desfășurarea etapelor olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română.
NT 019 -  Întâlnire de lucru pentru disciplina limba și literatura română.
14.01.2013
NT 018 -  Atelierul de formare: LLP – LEONARDO DA VINCI – mobilități, 18 ianuarie 2013
NT 017 -  Situație privind elevii care doresc să studieze limba neogreacă sau maternă
NT 016 -  Concurs „Cangurul lingvist”, secțiunea Engleză-Germană, clasele III-XII, 7 februarie 2013
NT 015 -  Etapa județeană a Concursului Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”
11.01.2013
NT 014 -  Repartizare metodiști inspecții speciale Definitivat 2013
10.01.2013
AD 062 -  Graficul de monitorizare și control semestrul al II-lea, an școlar 2012-2013
NT 013 -  Completarea chestionarelor privind clasa pregătitoare. Termen: vineri 11 ianuarie 2013
NT 012 -  Detalii privind organizarea olimpiadelor și concursurilor de limba și literatura română
09.01.2013
NT 011 -  Validare fișe candidați Definitivat 2013.
NT 010 -  Măsuri privind remigrația copiilor români.
NT 009 -  Regulamentul concursului național de creație literară “Ion Creangă”.
NT 008 -  Regulamentul concursului național “Universul cunoașterii prin lectură”.
NT 007 -  Situație statistică privind domiciliul cadrelor didactice.
NT 006 -  Alcătuirea bazei de date privind elevii care beneficiează de alocație complementară.
08.01.2013
NT 005 -  Situație privind numărul elevilor din clasa a VIII-a, din anul școlar 2012-2013
NT 004 -  Refacere decizii titulari care au întregit norma didactică în perioada ian-feb 2012
07.01.2013
NT 003 -  Situația actelor de violență, termen 25.01.2013
NT 002 - Organizarea examenelor de certificare a calificării profesionale, sesiunea ianuarie-februarie 2013
04.01.2013
NT 001 -  Raport privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
03.01.2013
AD 08 -  Precizări privind aplicarea art 244, alin.(5) lit.d) din LEN nr. 1/2011.
28.12.2012
AD 1678 -  Proiectul planului de şcolarizare pentru anul de învăţământ 2013 - 2014
NT 542 -  Repere metodologice privind organizarea și desfășurarea Competiției BUSINESS PLAN
20.12.2012
NT 541 -  Graficul de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional și tehnic
NT 540 -  Competiții școlare pe discipline de studiu pentru stimularea elevilor capabili de performanță
16.11.2012
NT 493 -  Solicitare privind eventualele disfuncţii la sistemele de încălzire.Termen 19.11.2012
NT 492 -  Concurs judeţean de creaţie literară ”MY UNIVERSE”, sâmbătă 24 noiembrie 2012.
15.11.2012
NT 491 -  Atelierul de formare “Grundtvig Workshops”, vineri 22 noiembrie 2012.
NT 490 -  Adresa de e-mail pentru transmiterea procedurilor solicitate prin nota 481 din 13.11.2012.
NT 489 -  Solicitare privind modul de desfăşurare al activităţilor din CAEN 2012.
NT 488 -  Ziua Siguranţei pe Internet, 05 februarie 2013.
14.11.2012
NT 487 -  Regulament de avizare a propunerilor pentru curriculum la decizia școlii și Regulament de avizare pentru auxiliarele didactice.
12.11.2012
NT 477 -  Implementarea proiectului “Promovarea și stimularea performanței școlare....”
NT 476 -  Concursul Național Arhimede - faza locală.
NT 475 -  Simularea probei scrise la disciplina Limba și literatura română.
NT 474 -  Situație profesori socio - umane și CDS-uri.
NT 473 -  Ședință cu directorii unităților școlare, miercuri 14.11.2012 ora 10:00.
09.11.2012
NT 472 -  Cercul pedagogic al profesorilor de educție muzicală.
NT 471 -  Cercul pedagogic al profesorilor de educție plastică/vizuală.
NT 470 -  Facilitate nouă pentru unitățile de învățământ din județ de a deveni centre ECDL
NT 469 -  Activități în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale, a XIII-a ediție, 19-25 noiembrie 2012
08.11.2012
NT 468 -  Hotărârea CA al ISJ Dolj cu privire la numărul membrilor din consiliile de administrație din școli
NT 467 -  Ședința tehnică pentru Campionatul Școlar de Handbal / gimnaziu, miercuri, 14 noiembrie 2012
NT 466 -  Calendarul cercurilor pedagogice ale profesorilor de educație fizică, anul școlar 2012-2013
NT 465 -  Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză, sâmbătă, 10 noiembrie 2012, ora 10:00
NT 464 -  Cercul pedagogic al profesorilor de limba spaniolă, miercuri, 21 noiembrie 2012, ora 17:00
05.11.2012
NT 460 -  Cercul pedagogic al profesorilor de chimie, sâmbătă, 10 noiembrie 2012, ora 09:00
NT 459 -  Prezentarea programului postuniversitar 2013 „Chimia produselor cosmetice și farmaceutice”
NT 458 -  Cercul pedagogic al profesorilor de religie, sâmbătă, 15 decembrie 2012, ora 11:00
NT 457 -  Cercul pedagogic al profesorilor de biologie, sâmbătă, 24 noiembrie 2012, ora 10:00
NT 456 -  Concursul județean de creație literară și plastică „Arts and Crats - Christmas Time”
NT 455 -  Urgent contestații “Bani de Liceu 2012-2013”.Termen 06.11.2012 ora 10:00
02.11.2012
NT 454 - Competițiile școlare și concursurile la disciplina Istorie în anul școlar 2012-2013
NT 453 - Prezentarea concursului interdisciplinar „Știu, pot și… câștig”.
NT 452 - Înscrierea în cadrul proiectului „Stilul de învățare și temperamentul școlarilor…”.
NT 451 - Lista resurselor umane și baza materială din unitățile de învățământ cu profil auto
NT 450 - Precizări importante privind graficul depunerii dosarelor pentru  gradele didactice
NT 449 - Concursul Interjudețean de Matematică „Micul Arhimede”, sâmbătă, 24.11.2012
31.10.2012
NT 448 - Informații referitoare la remigrația copiilor români.Termen 04.11.2012
NT 447 - Opționale educație rutieră / educație pentru dezvoltare personală.
NT 446 - Număr clase implicate în proiectul “Crează-ți mediul” și “Avocatul elevului”.
NT 445 - Revenire la NT 440 din 31.10.2012
NT 444 - Componența comisiilor de monitorizare externă a procesului de autoevaluare privind asigurarea calității în învățământul profesional și
tehnic.
NT 443 - Alocaţii de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani.Termen 05.11.2012
NT 442 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă engleză și germană.
NT 441 - Workshop-ul “Innovative Tehnique in Teaching English” organizat de Uniscan Grup.
NT 440 - Concurs interjudețean de matematică “Louis Funar” pentru clasele IV-VIII.
NT 439 - Situație abonamente navetiști mai 2012.Termen 31.10.2012
29.10.2012
NT 436 - Graficul privind distribuirea pachetelor cu rechizite școlare necesare anului 2012-2013.
NT 435 - Informare privind obținerea gradelor didactice la Universitățile din Alba - Iulia și Pitești.
NT 434 - Precizare privind stabilirea vechimii  la catedră pentru beneficiarii concediului de maternitate.
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser
              Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]