Istoric Note telefonice trimise
21.10.2014
NT 468 – Proiectul „Primii pași în atletism”, se desfășoară în perioada 20.10.-23.11.2014
NT 467 – Situație privind abandonul școlar. Termen: 29 octombrie 2014
NT 466 – Concursul județean de creație literară (română-engleză), „My Universe”, se reprogramează
NT 465 – Situație privind numărul actelor de violență înregistrate în anul școlar 2013-2014
17.10.2014
NT 464 – Fonduri necesare pentru cheltuieli de personal, 21-23 octombrie 2014
NT 463 – Situația posturilor la data de 17 octombrie 2014, format letric
NT 462 – Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 22 octombrie 2014, ora 10:00
NT 461 – Cercul pedagogic al profesorilor de biologie, 08 noiembrie 2014
NT 460 – Concurs interjudețean de matematică ”Louis Funar”, pentru clasele IV - VIII
16.10.2014
NT 459 – Colectarea și raportarea datelor privind absenteismul școlar
NT 458 – Proiecte de programe școlare pentru învățământul primar
NT 457 – Distribuirea manualelor retipărite pentru clasa I – a
NT 456 – Eveniment dedicat copiilor ”Ziua Ștafetei – acum decid eu!”, 20 noiembrie 2014
15.10.2014
NT 455 – Precizări privind organizarea secțiilor de votare în unitățile școlare
NT 454 – Noile manuale școlare pot fi consultate la adresa http://www.manuale.edu.ro/
NT 453 – Informații privind Schema de ajutor minimis ”Locuri de muncă pentru TINEri”
03.10.2014
NT 433 – Precizări și documente necesare înscrierii la gradele didactice
NT 432 – Situație privind existența căminelor funcționale și/sau a cantinelor școlare
02.10.2014
NT 431 – Calendarul de desfășurare al Programului național de educație de mediu
NT 430 – Planificarea exercițiilor de evacuare la nivelul unității de învățământ
NT 429 – Lista nominală cu elevii înmatriculați în anul I, nivel postliceal
NT 428 – Ridicarea formularelor statistice
NT 427 – Actualizarea bazei de date a cadrelor didactice, disciplina geografie
01.10.2014
NT 426 – Actualizarea bazei de date a cadrelor didactice, disciplina Istorie
NT 425 – Calendarul desfășurării procesului electoral în Consiliul elevilor
NT 424 – Alocații pentru cei care împlinesc 18 ani în luna octombrie 2014
NT 423 – Actualizarea bazei de date a cadrelor didactice, disciplina Biologie
30.09.2014
NT 422 – Situație privind activitățile derulate în cadrul centrelor de resurse CRED. Termen: 01.10.2014
29.09.2014
NT 421 – Precizări privind stabilirea numărului de membri din consiliile de administrație din unități
NT 420 – Actualizarea bazei de date a cadrelor didactice, disciplinele „Arte”
NT 419 – Situație privind încadrarea personalului didactic/didactic auxiliar, an școlar 2014-2015
26.09.2014
NT 418 – Concursul de artă ”In Memoriam”, 14 februarie 2015
NT 417 – Actualizarea bazei de date a profesorilor de fizică
NT 416 – Calendarul echivalării în baza OMECTS 5553/2011, sesiunea 2014-2015
NT 415 – Programare interviu selecție completare corp metodiști
24.09.2014
NT 414 – Actualizarea bazei de date privind consilierii educativi
NT 413 – Planificarea activităților pe teme de educație rutieră
NT 412 – Actualizarea bazei de date a profesorilor de limba franceză, limba spaniolă și limba italiană
NT 411 – Ziua Comemorării Holocaustului în România, 09 octombrie 2014
NT 410 – Introducerea și validarea planului de școlarizare pentru anul 2014-2015 în SIIIR
23.09.2014
NT 409 – Precizări privind învățământul profesional și tehnic în anul școlar 2014-2015
NT 408 – Săptămâna prevenirii criminalității, 29 septembrie – 03 octombrie 2014
22.09.2014
NT 407 – Concurs pentru completarea corpului de metodiști al ISJ Dolj
NT 406 – Ședința cu responsabilii pentru situații de urgență, luni 29 septembrie 2014
NT 405 – Strategia formării profesionale din România
19.09.2014
NT 404 – Distribuirea manualelor pentru elevii claselor a II-a. Termen: 22.09.2014
NT 403 – Ziua Europeană a Limbilor (ZEL) - 26 septembrie 2014
NT 402 – Program de formare ”Metode eficiente de învățare a fizicii”
17.09.2014
NT 401 – Situație privind realizarea planului de școlarizare. Termen 19.09.2014
NT 400 – Actualizarea catalogului local cuprinzând clasificarea unităților administrativ-teritoriale
16.09.2014
NT 399 – Situația posturilor nou apărute la data de 18 septembrie 2014
15.09.2014
NT 398 – Situație privind starea tehnică a microbuzelor școlare.Termen 16.09.2014, ora 16:00
10.09.2014
NT 397 – Actualizarea bazei de date a profesorilor de matematică
NT 396 – Consfătuirea cadrelor didactice de limba franceză/limba spaniolă/limba italiană
NT 395 – Depunerea memoriilor de activitate ale metodiștilor
Rezultate finale experti termen scurt
NT 394 – Situația avizelor sanitare aferente unităților de învățământ din județul Dolj
NT 393 – Lansarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR)
09.09.2014
NT 392 – Situație privind cheltuielile cu salariile pentru anul 2014. Termen: 10.09.2014, ora 16:30
NT 391 – Calendarul consfătuirilor cadrelor didactice, pe discipline în anul școlar 2014-2015
08.09.2014
NT 390 – Gala Premiilor Edumanager.ro, ediția a II - a
NT 389 – Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 10 septembrie 2014, ora 10:00
05.09.2014
NT 388 – Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015
NT 387 – Adresă referitoare la normarea profesorilor cu vechime de peste 25 de ani
04.09.2014
AD388 – Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare
03.09.2014
NT 386 – Actualizarea programului de transport rutier public de persoane
Apel selectie experti termen scurt
Procedura selectie experti termen scurt
NT 385 – Situație privind personalul de pază. Termen 05.09.2014
02.09.2014
NT 384 – Reactualizarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 04 septembrie 2014
01.09.2014
NT 383 – Edusal versiunea 1.19
NT 382 – Concursul ”Juvenes Translatores” – proiect de promovare a traducerii în rândul elevilor
NT 381 – Solicitare privind tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani în luna septembrie 2014
NT 380 – OMEN 3731/26.06.2014 privind pregătirea practică săptămânală
AD371 – Activitățile științifice, metodice și culturale avizate de CCD Dolj
AD370 – Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dolj
29.08.2014
NT 379 – Adresa MEN nr 447SG privind pensionarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
26.08.2014
NT 378 – Admiterea în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani
25.08.2014
NT 377 - Ședință pentru comunicarea calificativelor anuale pentru directori/directori adjuncți
22.08.2014
NT 376 - Situație privind numărul de preșcolari, elevi primar și gimnazial în anul școlar 2014-2015
20.08.2014
NT 375 - Selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria 7
19.08.2014
NT 374 - Reactualizarea listei posturilor vacante/rezervate la data de 20 august 2014
NT 373 - Tragerea la sorți pentru comisiile din sesiunea august-septembrie, Bacalaureat 2014
13.08.2014
NT 372 - Drepturi salariale obținute prin hotărâri judecătorești, termen 18.08.2014
08.08.2014
NT 371 - Necesarul formularelor actelor de studii pentru absolvenții promoției 2014
NT 370 - Situația numărului de cadre care predau la clasa pregătitoare și nu au fost formați
NT 369 - Ridicarea adeverințelor de acordare a definitivării în învățământ, sesiunea 2014
06.08.2014
NT 368 - Revenire la NT 364, cu privire la încărcarea rezultatelor EN 2, 4, 6 în anul școlar 2013-2014
05.08.2014
NT 367 - Ridicarea înștiințărilor oficiale pentru promovații seriei a 6-a, corp experți în management
NT 366 - Accelerarea lucrărilor de reparații și de igienizare pentru debutul anului școlar
04.08.2014
NT 365 - Depunerea lucrărilor pentru acordarea gradului didactic I la Univ. București
NT 364 bis - Susținerea probelor de aptitudini: 1 septembrie 2014 – admiterea în licee 2014
NT 364 - Procedură privind încărcarea rezultatelor EN 2, 4, 6 în anul școlar 2013-2014
NT 363 - Ridicarea manualelor școlare pentru anul școlar 2014-2015 de la depozitul ISJ Dolj
25.07.2014
NT 362 - Ședința de lucru a ministrului Educației Naționale, domnul prof. univ. dr. Remus Pricopie, cu directorii unităților de învățământ
preuniversitar din județul Dolj
NT 361 - Situație privind reducerea fenomenului de violență. Termen: 28.07.2014, ora 12:00
23.07.2014
NT 360 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat de 3 ani: 25 iulie-13 august 2014
NT 359 - Cursuri de conversie profesională, specializarea Geografie, Universitatea București
NT 358 - Restricții de circulație rutieră între localitățile Rânca și Sebeș
18.07.2014
NT 357 - Precizări privind învățământul profesional cu durata de 3 ani
NT 356 - Ridicarea bonurilor valorice EURO 200 - 2014
NT 355 - Precizări privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat
16.07.2014
NT 354 - Programul pregătirii pentru obținerea gradului didactic II la Universitatea din Craiova
NT 353 - Programe de reconversie profesională organizate de Universitatea din Bacău
NT 352 - Programe de reconversie profesională organizate de Universitatea din Suceava
NT 351 - Situație privind beneficiarii OUG 96/2002
NT 350 - Precizări privind înscrierea la cursurile universitare
AD 5531 - Înscrierea în învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru anul școlar 2014-2015
09.07.2014
CPresă - Comunicat de presă: Lansare concurs Fiecare Copil în Grădiniță. Depunere aplicații 11.07.2014
NT 349 - Centrul de examen pentru definitivarea în învățământ: Colegiul Național Frații Buzești Craiova
NT 348 - Precizări privind evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ
NT 347 - Înscrierea la cea de a doua sesiune a Bacalaureatului 2014: 14-18 iulie 2014
NT 346 - Situația numărului de absențe nemotivate pentru beneficiarii alocației complementare
07.07.2014
NT 345 - Modalitatea și termene de aplicare al OMEN nr. 3597 din 18 iunie 2014
NT 344 - Precizări privind transferul elevilor de clasa pregătitoare
02.07.2014
NT 343 - Situație privind plata drepturilor salariale în trim. III. Termen: 3 iulie 2014, ora 16:00
01.07.2014
NT 342 - Situație privind numărul estimativ de beneficiari de rechizite pentru anul școlar 2014-2015
NT 341 - Precizări FOARTE IMPORTANTE privind admiterea în licee 2014
27.06.2014
NT 340 - Rezultatele evaluării dosarelor de echivalare OMECTS 5553 – Universitatea din Pitești
AD 2029 - Finalizarea implementării și mentenanța echipamentelor din proiectul „Internet în școala ta”
26.06.2014
NT 339 - Plata drepturilor salariale pentru membrii comisiilor examenelor naționale 2014
NT 338 - Ședință tehnică pentru Bacalaureat cu directorii unităților liceale, vineri, 27.06.2014, ora 09:00
24.06.2014
NT 337 - Situație privind numărul elevilor beneficiari: „Bani de liceu” și „Bursă profesională”
NT 336 - Situația echivalării rezultatelor obținute la examenele cu recunoașterea internațională…
19.06.2014
NT 335 - Ședințe publice pentru tragerea la sorți sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2014
NT 334 - Calendarul evaluării directorilor/directorilor adjuncți, an școlar 2013-2014
NT 333 - Precizări privind Raportul anual de evaluare internă a calității
18.06.2014
NT 332 - Calendarul informatic privind înscrierea în învățământul liceal de stat, 18 iunie – 2 iulie 2014
AD 003 - Invitație de participare la concursul „Fiecare Copil în Grădiniță”
AD 685 - Reglementarea eliberării actelor de studii sau extrase din documente direct din străinătate
NT 331 - Situație privind înscrierea la concursul „Fiecare Copil în Grădiniță”
NT 330 - Lista operatorilor de transport rutier public de persoane autorizați
NT 329 - Ședința de instruire comisii Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, sâmbătă, 21 iunie 2014
16.06.2014
NT 328 - Situație privind naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar
NT 327 - Precizări privind eliberarea unei singure fișe de înscriere pentru înv. profesional sau liceal
NT 326 - Ședință tehnică pentru Bacalaureat cu directorii unităților liceale, marți, 17.06.2014, ora 10:00
NT 325 - Completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ
13.06.2014
NT 324 - Drepturi obținute prin hotărâri judecătorești, 16 iunie 2014
NT 323 - Acțiune de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în unitățile de învățământ din Municipiul Craiova
11.06.2014
NT 322 - Ședință de instruire pentru Evaluarea Națională, miercuri, 18.06.2014, ora 10:00
NT 321 - Asigurarea condițiilor optime pentru susținerea examenelor naționale
10.06.2014
NT 320 - Situație necesară fundamentării strategiei MEN privind infrastructura școlară 2014-2020
NT 319 - Selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți…, seria 6
06.06.2014
NT 318 - Precizări privind participarea la „Programul de construcții de locuințe destinate cumpărării”
05.06.2014
NT 317 - EURO 200 – 2014: Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
AD 4549 - Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, admiterea în licee 2014
03.06.2014
NT 316 - Precizări privind Evaluarea Națională la clasa a VI-a: se va desfășura conform calendarului
NT 315 - Simpozion Interjudețean „România și Tratatul de la Trianon”, miercuri, 11 iunie 2014, ora 14:00
NT 314 - Cercul directorilor de unități școlare, miercuri, 11 iunie 2014, în amfiteatrul ISJ Dolj
NT 313 - Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2013-2014
NT 312 - Concursul Național de Proiecte de Mediu, ediția a XVI-a, etapa județeană, 18 iunie 2014
30.05.2014
NT 311 - Ședința de instruire cu responsabilii centrelor de examen pentru Evaluarea Națională.
NT 310 - Solicitare privind tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani în luna iunie 2014…
NT 309 - În atenția responsabililor cu perfecționarea și candidaților înscriși la gradele didactice
NT 308 - Precizări privind încărcarea necesarul de manuale școlare în aplicația online a ministerului
NT 307 - Concursul județean de Chimie „Irinel Popescu”, sâmbătă, 7 iunie 2014, ora 10:00
27.05.2014
NT 306 - Concursul de fizică-chimie „Impuls Perpetuum”, etapa județeană, sâmbătă, 31 mai 2014
NT 305 - Situație privind reducerea fenomenului de violență. Termen: 28.05.2014, ora 16:00
NT 304 - Situație privind evaluarea pagubelor provocate de precipitații în perioada aprilie-mai 2014
NT 303 - Constituirea unei baze de date cu responsabilii cu proiectele antidrog din unitățile școlare
NT 302 - Cursuri de formare de noi Lideri Award pentru programul „The Duke of Edinburg′s”…
NT 301 - Evaluarea Națională la clasele a II - a și a IV -a
23.05.2014
NT 300 - Detalii privind o bursă completă de 4 ani la Colegiul Babson SUA, clasa a XI-a
NT 299 - Proiect internațional al organizației „Artist pentru Artă”
NT 298 - Precizări privind comemorarea Zilei Eroilor, joi, 29 mai 2014
Apel selecție expert pe termen lung proiect POSDRU:153/1.1/S/142344
22.05.2014
NT 297 - Precizări privind organizarea Evaluării Naționale 2014 la clasele II, IV și VI
NT 296 - Concursuri educative cu tematică feroviară. Termen trimitere produse: 2 iunie 2014
NT 295 - Manifestări desfășurate cu ocazia „Zilelor Craiovei 2014”: „Expoflora Craiova 2014”, ediția XXXI
NT 294 - Festivalul de șah „Cupa 1 Iunie”, sâmbătă, 31 mai 2014
NT 293 - Competiții sportive desfășurate pe stadionul „Ion Oblemenco”, sâmbătă, 31 mai 2014
NT 292 - Campionatul de fotbal pentru elevi nelegitimați – clasele IX-X, băieți, 05.06.2014
NT 291 - Ședința tehnică pentru campionatul școlar de handbal, luni, 26 mai 2014, ora 12:30
21.05.2014
NT 290 - Situație privind manualele școlare, termen 22 mai 2014
NT 289 - Precizări privind evaluarea cunoștințelor de limbă modernă, admiterea în licee 2014
NT 288 - Precizări privind completarea Fișei pentru înscrierea în învățământul profesional de 3 ani
19.05.2014
NT 287 - Ordinul OMEN 3240/26.03.2014 de modificare a Metodologiei privind formarea continuă…
NT 286 - Cursuri de pregătire pentru candidații înscriși la gradul II, sesiunea 2014
NT 285 - Etapa județeană a Olimpiadei Naționale „Meșteșuguri artistice tradiționale”, 30 mai 2014
NT 284 - Ședința de instruire Bacalaureat 2014, vineri, 23 mai 2014, ora 10:00
NT 283 - Concursul de științe „Robert Brown”, sâmbătă, 30 mai 2014, ora 13:00
NT 282 - Proba de preselecție pentru școala profesională din cadrul Liceului CFR Craiova
Procedură selectare grup țintă și scoli - proiect Travail
16.05.2014
NT 281 - Centralizarea cererilor din cadrul Programului social Euro 200 - 2014
NT 280 - Seminar de formare pe problematica Holocaustului, 10-17 august 2014 în Ierusalim
NT 279 - Situație privind actualizarea monografiei economico-militare a județului Dolj
NT 278 - Concurs de creație în limba engleză, ediția a XII-a, vineri, 23 mai 2014
14.05.2014
NT 277 - Cercul profesorilor de fizică, 6 iunie 2014, ora 16:00
NT 276 - Faza județeană a Olimpiadei de științe pentru juniori, sâmbătă, 24 mai 2014, ora 9:00
NT 275 - Situație privind plata drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești
13.05.2014
NT 274 - Concursul național „Europa în școală”, inițiat de Consiliul Europei
NT 273 - Concursul „Prietenii pompierilor”, marți, 20 mai 2014, ora 09:00
AD 4098 - Înscrierea pe locurile speciale pentru romi (admiterea în licee pentru anul școlar 2014-2015)
NT 272 - Precizări privind elevii cu cerințe educaționale speciale
NT 271 - Susținerea probelor de aptitudini din cadrul admiterii în licee pentru anul școlar 2014-2015
NT 270 - Activități orientate spre reducerea riscurilor de sănătate: Fundația Terre des Hommes
NT 269 - Faza județeană a Concursului Național „INFOEDUCAȚIA”, sâmbătă, 31 mai 2014
NT 268 - Cercul pedagogic al profesorilor de biologie, sâmbătă, 24 mai 2014
NT 267 - Etapa județeană a Concursului de Chimie „Raluca Ripan”, sâmbătă, 17 mai 2014
NT 266 - Faza județeană a Concursului Național „Sanitarii pricepuți”, ediția 2014
12.05.2014
NT 265 - Târgul ofertelor educaționale, 15 mai 2014
09.05.2014
NT 264 - Propuneri privind constituirea comisiei din centrul zonal de admitere, 14 mai 2014
NT 263 - Concurs județean de muzică vocală ”Muzica în viața mea”, 05 iunie 2014
NT 262 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 14 mai 2014, ora 10:00
Rezultate finale selectie ETS-Proiect POSDRU-ID142344
08.05.2014
Rezultate initiale selectie ETS-Proiect POSDRU-ID142344
07.05.2014
NT 261 - Graficul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă - bilingv
NT 260 - Sesiunii de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina istorie
NT 259 - Sprijinirea autorităților locale privind organizare alegerilor pentru Parlamentul European
NT 258 - Concursuri școlare – disciplina geografie
NT 257 - Concurs județean de informatică ”Constantin Belea – Procon”, 10 mai 2014
NT 256 - Cercul pedagogic al profesorilor de informatică – 17 mai 2014
NT 255 - Activități desfășurate cu ocazia Zilei Europei - 9 mai 2014
NT 254 - Centrele zonale de înscriere și arondările unităților de învățământ pentru admiterea în clasa a IX
NT 253 - Componența comisiei de organizare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a,a VI-a
06.05.2014
NT 252 - Târgul ofertelor educaționale pentru licee și școli profesionale, 15 mai 2014
NT 251 - Concurs județean de dans, 1 iunie 2014, ora 09:00
05.05.2014
NT 250 - Concurs Național ”Memoria Holocaustului” – etapa județeană
NT 249 - Concurs județean de pictură și desen ”Culorile Copilăriei”
NT 248 - Expoziție de artă pentru copii și tineri
NT 247 - Apel pentru selecția cadrelor didactice, în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare
NT 246 - Concurs interjudețean de Matematică ”Dorin Popovici”, 10 mai 2014
NT 245 - Cercul pedagogic al profesorilor de socio-umane, 10 mai 2014
NT 244 - Etapa județeană a Concursului Național ”Democrație și toleranță”, vineri 16 mai 2014
NT 225 - Concurs județean de fizică aplicată ”Experimente simple realizate de elevi”
31.03.2014
NT 214 - Precizări MEN privind înscrierea copiilor în învățământul preșcolar
NT 213 - Concurs județean „Importanța merelor în alimentația elevilor”, marți, 8 aprilie 2014
NT 212 - Prevederi legale privind decontarea navetei cadrelor didactice
NT 211 - Revenire la Nota ISJ 141 din 05.03.2014, privind situațiile de urgență și protecție civilă
NT 210 - Sesiune de comunicări științifice a elevilor de liceu „Chimia – prieten sau dușman?”, 05.04.2014
NT 209 - Etapa Județeană a Campionatului Școlar de Oină, liceu/băieți, sâmbătă, 5 aprilie 2014
NT 208 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 2 aprilie 2014, ora 10:00
NT 207 - Chestionar pentru cadrele didactice care predau la clasa I. Termen: 1 aprilie 2014, ora 16:00
NT 206 - Situație privind fondurile alocate prin HG-uri pentru investiții nefinalizate. Termen: 04.04.2014
NT 205 - Vizită la sucursala Craiova a Băncii Naționale a României în perioada 01-11 aprilie 2014
NT 204 - Concursul Interjudețean de Fizică Aplicată „Radu Vișan”, joi, 10 aprilie 2014
12.03.2014
NT 160 - Etapa județeană a Olimpiadei de limbi romanice, sâmbătă, 15 martie 2014
NT 159 - Cercurile metodice ale profesorilor de istorie, semestrul II, an școlar 2013-2014
NT 158 - Propuneri de membrii în comisiile de Bacalaureat 2014
NT 157 - Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale 2014 - matematică, vineri, 14.03.2014
11.03.2014
NT 156 - Punctajele aferente criteriilor pentru acordarea gradației de merit în anul școlar 2013-2014
NT 155 - Cercul profesorilor de educație muzicală, vineri, 21 martie 2014, ora 10:00
NT 154 - Procedură privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor etc.
10.03.2014
NT 153 - Planul cadru pentru învățământul profesional de stat de 3 ani - O.M.E.N. 3152/24.02.2014
07.03.2014
NT 152 - Etapa județeană a concursului de chimie ”Petru Poni”, 15 martie 2014
NT 151 - Ședință de analiză a rezultatelor de la simularea evaluării naționale – disciplina limba română
NT 150 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 12 martie 2014, ora 10:00
NT 149 - Etapa regională a concursului ”Internațional Public Speaking Competition 2014”, 14 martie 2014
NT 148 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă Engleză, 15 martie 2014
06.03.2014
NT 147 - Comandă de formulare tipizate pentru actele de studii
NT 146 - Chestionar cadre didactice care predau la clasa a I - a
NT 145 - Etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, 15 martie 2014
NT 144 - Completarea stocurilor de manuale școlare
NT 143 - Concursul județean ”Eu și calculatorul”, ediția a III - a
05.03.2014
NT 142 - Etape județene O.N.S.S – Tetratlon
NT 141 - Norme de prevenire și stingere a incendiilor
NT 140 - Concurs Național „O zi în comunism: file de jurnal «secret»”
NT 139 - Etape județene O.N.S.S – Fotbal
NT 138 - Sesiune de comunicări științifice la disciplina biologie, 12 martie 2014
NT 137 - Concurs interdisciplinar de matematică în limba engleză, 15 martie 2014
NT 136 - Graficul activităților propuse în cadrul Programului ”Școala altfel:Să știi mai multe, să fi mai bun!”
NT 135 - Concursul național de proiecte antidrog ”Împreună”
03.03.2014
NT 134 - Cercul profesorilor de educație plastică/vizuală, vineri, 14 martie 2014, ora 10:00
NT 133 - Organizare în vederea desfășurării în bune condiții a simulării BAC 2014
NT 132 - Olimpiada de Limba Engleză, sâmbătă 8 martie 2014, ora 8:30
NT 131 - Concursul județean Gener@tion 2014, ediția I
NT 130 - Ridicarea atestatelor de echivalare în baza OMECTS nr. 5553/2011, seria 2012-2013
NT 129 - Precizări privind Concursul de creație „Pe urmele lui Brâncuși”
NT 128 - Etapa județeană a Olimpiadei de Geografie, sâmbătă, 15 martie 2014, ora 10:00
NT 127 - Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”, joi, 8 martie 2014
NT 126 - Concursul „Alege! Este Dreptul Tău”, sâmbătă, 15 martie 2014, ora 10:00
NT 125 - Concursul „Egalitate de drepturi, egalitate de șanse!” 2014
22.01.2014
NT 033 - Calendarul pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat 2014
NT 032 - Concursul Național de Chimie ”Petru Poni”, 08 – 11 mai 2014
NT 031 - Precizări privind efectuarea IC1 în anul școlar 2013-2014
NT 030 - Situație privind alocațiile pentru susținerea familiei. Termen: 24.01.2014
20.01.2014
NT 029 - Desemnare persoană de contact pentru examenul de bacalaureat, în anul școlar 2013-2014
NT 028 - Cercul pedagogic al consilierilor educativi, 23 ianuarie 2014
NT 027 - Activități prilejuite de împlinirea a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române
NT 026 - Precizări privind examenul de atestare a competențelor la disciplina informatică
NT 025 - Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică, 15 februarie 2014
15.01.2014
NT 024 - Înscrierea la concursul „comunicare.ortografie.ro”, se va face până la 31.01.2014
NT 023 - Situația elevilor scutiți total de efort fizic, pe semestrul I. Termen: luni, 27.01.2014, ora 12:00
NT 022 - Olimpiada de Limbi Romanice, etapa pe școală, 27-28 ianuarie 2014
NT 021 - Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de Biologie, faza locală
NT 020 - Concursul Interjudețean pentru învățământul liceal și profesional „Segărceanu”
NT 019 - Faza locală a Olimpiadei Naționale de Matematică pentru clasele V-XII, 16 februarie 2014
CCD 009 - Cercul metodic al bibliotecarilor școlari, vineri, 31 ianuarie 2014, ora 10:00
13.01.2014
NT 017 - Program de formare a cadrelor didactice în domeniul afacerilor europene
AD 024 - Propuneri privind cifra de școlarizare pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani
NT 016 - Etapa județeană a concursului “Internațional Public Speaking Competition 2014”
NT 015 - Etapa pe școală a Olimpiadei de limbă engleză pentru ciclul liceal
NT 014 - Etapa locală a Olimpiadei “Universul cunoașterii prin lectură”, pentru elevii din mediul rural
NT 013 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă, comunicare și literatură română, pentru clasele V-XII
NT 012 - Ședința cu directorii unităților școlare, miercuri, 15 ianuarie 2014, ora 10:00
NT 011 - Campionatul Școlar de Șah, 25-26 ianuarie 2014
NT 010 - Ședința tehnică pentru O.N.S.S fotbal / gimnaziu, 15 ianuarie 2014
NT 009 - Preselecție privind participarea la a IV –a ediție a Taberei de film și a Taberei de fotografie
08.01.2014
NT 008 - Necesar cheltuieli salariale și hotărâri judecătorești, 10 ianuarie 2014
NT 007 - Precizări preliminare privind programul “Școală după școală”
NT 006 - Concurs județean “Sfântul Grigorie Teologul – Dascălul nostru de suflet”, 18 ianuarie 2014
06.01.2014
NT 005 - Etapa locală a Olimpiadei de Limbă, comunicare și literatură română
NT 004 - Etapa locală a Olimpiadei de biologie, sâmbătă, 25.01.2014, ora 8:30
NT 003 - Concurs interdisciplinar „Cultură și civilizație în România”, vineri, 17.01.2014, ora 13:30
NT 002 - Precizări pentru metodiști privind inspecțiile speciale pentru definitivat.
NT 001 - Concurs județean de recitare „Dor de Eminescu”, sâmbătă, 18 ianuarie 2014
17.12.2013
NT 578 - Proiect privind formarea continuă a profesorilor de matematică din învățământul preuniversitar
NT 577 - Raportul activităților desfășurate în cadrul „Festivalului Național al Șanselor Tale”
16.12.2013
NT 574 - Validarea fișelor de înscriere pentru examenul de definitivat 2014: 17-18.12.2013
NT 573 - Concursul județean „Spune NU violenței în școli”. Premierea în data de 25 martie 2014
NT 572 - Competiția „Cea mai bună idee de afacere” și chestionarul de finalizare a studiilor
10.12.2013
NT 571 - Centralizarea datelor tinerilor care împlinesc 18 ani în luna ianuarie 2014
NT 570 - Proiectul “Ești tare, voluntare”, ediția a II - a
NT 569 - Ordinul privind graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale
05.12.2013
NT 568 - Situație privind domeniul/calificarea pentru unitățile școlare de învățământ profesional și tehnic
02.12.2013
NT 567 - Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”, 7 decembrie 2013
NT 566 - Întâlnire de lucru disciplina limba și literatură română, miercuri 04 decembrie 2013
NT 565 - Centralizarea datelor tinerilor care împlinesc 18 ani în luna decembrie 2013
29.11.2013
NT 564 - Cercul directorilor, 18 decembrie 2013
NT 563 - Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015, termen 10 decembrie 2013
28.11.2013
NT 562 - Lista cadrelor didactice care au depus dosare de echivalare – OMECTS 5553/2011
NT 561 - Precizări privind documentele care trebuie încărcate în aplicația de evaluare internă
26.11.2013
NT 560 - Situație privind adresele gradinițelor din Municipiul Craiova
NT 559 - Curs de formare și dezvoltare profesională continuă
25.11.2013
NT 558 - Programul activităților prilejuite de împlinirea a 95 de ani de la Marea Unire din 1918
NT 557 - Termenele de depunere și aprobare pentru auxiliarele didactice
NT 556 - Concursul Național de Arte Plastice “Omagiu – Ștefan Luchian”
NT 555 - Festivalul - Concurs Județean “Datini și obiceiuri de iarnă”, 13 decembrie 2013
NT 554 - Modificarea și completarea OMECTS 5561/2011 privind formarea continuă
NT 553 - Etapa locală a concursului Internațional Public Speaking Competition, 06 decembrie 2013
NT 552 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă spaniolă/italiană, vineri 06 decembrie 2013
NT 551 - Ședință tehnică ONSS – volei/gimnaziu, marți 03 decembrie 2013
NT 550 - Implementarea programului “Grow”
21.11.2013
AD 692 - Invitație la Conferința Internațională, 3-6 decembrie 2013
AD 1513 - Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2014-2015
NT 549 - Situație privind elevii străini școlarizați în România. Termen: 25.11.2013, ora 14:00
NT 548 - „Cupa Universității Craiova” pentru liceele Olteniei, fotbal, ediția I, 15.11.2013-10.05.2014
19.11.2013
NT 547 - URGENT – ridicarea pachetelor de rechizite școlare
NT 546 - Sesiune de înscriere la cursul de formare “MANAGEDU”
NT 545 - Alegeri pentru Consiliul Județean al Elevilor, vineri 22 noiembrie 2013
14.11.2013
NT 541 - Sâmbătă, 23 noiembrie 2013, se va desfăşura etapa judeţeană a olimpiadei + POEZIE
NT 540 - Situație comună M.E.N – M.A.I, termen 14 noiembrie 2013 ora 15:00
NT 539 - Situație privind asigurarea sumelor necesare pentru plata salariilor și a drepturilor judecătorești
NT 538 - Concurs internațional de desene ale copiilor pe tema “Prietenie între copiii de pe planetă”
12.11.2013
AD1471 - Apel pentru selecția cadrelor didactice în grupurile de lucru pentru examenele naționale
NT 537 - Termenul limită până la care se pot transmite rezultatele la simulările naționale: 12.11.2013
11.11.2013
NT 536 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă franceză, vineri 22 noiembrie 2013
NT 535 - Situație privind abandonul școlar, vineri 15 noiembrie 2013
NT 534 - Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, vineri 22 noiembrie 2013
NT 533 - Cercul pedagogic al profesorilor de religie, sâmbătă 23 noiembrie 2013
08.11.2013
NT 532 - Ridicarea pachetelor de rechizite școlare, începând cu 11.11.2013
07.11.2013
NT 531 - Situație privind numărul elevilor pe serie clasă și nivel de învățământ
NT 530 - Ședința tehnică pentru stabilirea desfășurării campionatului școlar de handbal
NT 529 - Campionatul Școlar de Tenis de Masă – gimnaziu, 14 decembrie 2013
06.11.2013
AD 1452 - Centralizatorul abonamentelor pentru decontarea navetei elevilor.
NT 528 - Cercul pedagogic al profesorilor de limbă engleză și de limbă germană, vineri 22 noiembrie 2013
NT 527 - Burse de studiu în Marea Britanie
NT 526 - Programul concursului Internațional Public Speaking Competition
NT 525 - Ședința tehnică pentru O.N.S.S volei/liceu, faza județeană
NT 524 - Tematica activităților de educație rutieră
05.11.2013
NT 523 - Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, sâmbătă 23 noiembrie 2013
NT 522 - Conferința Națională “CDI, vector al dezvoltării culturii informației”
NT 521 - Centralizarea rezultatelor obținute la simulările din cadrul examenelor naționale
NT 520 - Programul de depunere al revistelor școlare
NT 519 - Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică/vizuală, vineri 15 noiembrie 2013
NT 518 - Procedura privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată
21.10.2013
NT 503 - Precizări privind o nouă serie de echivalări pe baza ECTS/SECT - OMECTS nr. 5553/2011
NT 502 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Limba română
NT 501 - Regulamentul concursului de creaţie literară “I.L Caragiale – Momente, schiţe, comedii…„
NT 500 - Informaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă„
NT 499 - Situația nominală a cadrelor didactice fără definitivat, încadrate în anul școlar 2013-2014
NT 498 - Precizări privind continuarea studiilor în anul școlar 2013-2014
18.10.2013
NT 497 - Conferinţa „Vreau să fiu antreprenor”, 24 octombrie 2013
NT 496 - Cercul pedagogic al profesorilor de geografie, vineri 25 octombrie 2013
NT 495 - Lista elevilor înmatriculaţi în anul I, - şcoală postliceală, luni 21 octombrie 2013
NT 494 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Biologie
17.10.2013
NT 493 - Necesarul de credite pentru decontarea navetei elevilor, luni 21 octombrie 2013
NT 492 - Marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva traficului de persoane, 18 octombrie 2013
NT 491 - Pregătirea elevilor în caz de seism şi realizarea unui exerciţiu de simulare la nivel naţional
NT 490 - Cercul pedagogic al profesorilor de matematică, sâmbătă 26 octombrie 2013
16.10.2013
AD 1312 - Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială
AD 1323 - Situație privind asigurarea cheltuielilor de personal. Termen: 18.10.2013, ora 10:00
NT 489 - Completarea bazei de date a cadrelor didactice pentru disciplina Geografie
NT 488 - Precizări importante privind amânarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice
NT 487 - Modificarea calendarului pentru alegerile din cadrul Consiliului Elevilor
NT 486 - Situație privind implicarea în proiectele „Educație pentru sănătate…” și „Educație ecologică…”
NT 485 - Precizări privind completarea bazei de date pentru disciplinele istorie și socio-umane
NT 484 - Tematica şi locaţiile cercurilor pedagogice pentru disciplina Educaţie tehnologică
NT 483 - Consfătuirile judeţene ale responsabililor cu gestionarea activităţilor şi proiectelor europene
15.10.2013
NT 482 - Ședința tehnică pentru Campionatul școlar de fotbal – liceu-băieți, 22.10.2013, ora 15:00
14.10.2013
NT 481 - Machete privind ştatele de funcţii pentru anul şcolar 2013-2014, vineri 18 octombrie 2013
NT 480 - Regulamente concursuri / olimpiade limba şi literatura română, limbi clasice şi neogreacă
NT 479 - Cercul pedagogic al profesorilor de limba latină, sâmbătă 16 noiembrie 2013
NT 478 - Cercul pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română, vineri 08 noiembrie 2013
NT 477 - Formularul de aplicaţie pt proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative
NT 476 - Situaţie privind încadrarea profesorilor de chimie, vineri 18 octombrie 2013
NT 475 - Etapa judeţeană a proiectului „Perspective Sportive”, vineri 18 octombrie 2013
NT 474 - Date statistice privind încadrarea în anul şcolar 2013-2014, miercuri 16 octombrie 2013
10.10.2013
NT 470 - Concursul de Interpretare Muzicală „Vreau să Cânt” și Concursul Național de Chitară Craiova
NT 469 - Situație privind clădirile, posibilitățile de cazare, hrănire, dotarea cu toalete, dușuri etc.
NT 468 - Situație privind opționalele de Educație rutieră, Educație pentru dezvoltare personală, globală
NT 467 - Situație privind implicarea în programul „Educație pentru Sănătate în Școala Românească”
NT 466 - Situație privind clasele implicate în proiectele „Creează-ți mediul” și „Avocatul elevului”
NT 465 - Celebrarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, 18 Octombrie 2013
NT 464 - „Ziua porților deschise” la ISU „Oltenia”, 13 octombrie 2013
NT 463 - Ședință de instruire cu responsabilii cu perfecționarea, vineri, 11 octombrie 2013 la ISJ Dolj
09.10.2013
NT 462 - Conferința internațională „Competențe socio-umane pentru piața muncii”, proiect ID 81762
NT 461 - Înscrierea la gradul didactic I, seria 2014-2016 la Universitatea din Craiova
NT 460 - Dezvoltarea unui sistem de evidenţă şi gestiune a perfecţionării şi formării continue
07.10.2013
NT 459 - Analiza personalului conducător și a stării tehnice a microbuzelor școlare
NT 458 - Ridicarea delegațiilor de către metodiști
NT 457 - Colectarea și raportarea datelor privind absenteismul în anul școlar 2013-2014
04.10.2013
NT 456 - Regulamentul proiectului „Competiţia Tinereţii”, ediţia a VI - a
NT 455 - Consfătuirea judeţeană a profesorilor coordonatori SNAC desemnaţi, 09 octombrie 2013
03.10.2013
NT 454 - Precizări privind susținerea probei D la Bacalaureat 2014
NT 453 - Selecție pentru constituirea CNEME, seria a 5-a
02.10.2013
NT 452 - Proiect județean „Elevi fără FUMURI”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 451 - Proiect județean „În pragul vieții 4”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 450 - Proiect județean „Tutunul și alcoolul”, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Dolj
NT 449 - Solicitare privind elevii ce împlinesc 18 ani în luna octombrie 2013
23.09.2013
NT 439 - Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic
NT 438 - Documente privind încadrarea profesorilor de instruire practică şi a maistrilor instructori
NT 437 - Proiectul “Perspective Sportive”, propus de Federaţia Sportului pentru Toţi
NT 436 - Ziua atletismului, 05 octombrie 2013
NT 435 - Regulamentul competiţiei europene de educaţie media “Medea Awards”
NT 434 - Situţie privind remigraţia populaţiei de vârstă şcolară, 26 septembrie 2013
NT 433 - Date de contact ale consilierului educativ
NT 432 - Comemorarea Holocaustului în România, 09 octombrie 2013
20.09.2013
NT 431 - Ziua de Curăţenie Naţională, 28 septembrie 2013
NT 430 - Precizări ARACIP referitoare la întocmirea, publicarea şi transmiterea rapoartelor anuale
NT 421 - Machete referitoare la norme, posturi, persoane pentru anul școlar 2013-2014
18.09.2013
NT 429 - Şedinţă cu responsabilii pentru Situaţii de Urgenţă, marţi 24 septembrie 2013
NT 428 - Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă
NT MEN 58559 - Programul național de protecție socială „Bani de liceu” în anul școlar 2013-2014
NT 427 - Programarea probei de interviu pentru selecția metodiștilor
17.09.2013
NT 426 - Machete realizare plan de școlarizare. Termen 20 septembrie 2013
NT 425 - Documente necesare pentru reactualizarea bazei de date la disciplina educație fizică si sport
NT 424 - Urgent cheltuieli de personal.Termen 18 septembrie 2013
16.09.2013
NT 423 - FFF Important ! Precizări privind selecția cadrelor didactice metodiste
NT 422 - Credite necesare pentru plata drepturilor cuvenite la examenele naționale
12.09.2013
NT 420 - Estimarea necesarului de credite bugetare pe anul 2014 pentru cheltuieli de personal
11.09.2013
NT 419 - Situație privind microbuzele destinate transportului elevilor. Termen 12.09.2012 ora 13:00
10.09.2013
NT MEN 57922 - Raportarea utilizării licențelor educaționale Microsoft (OMEN 3877/2013) la 15 sep 2013
NT 418 - Aspecte referitoare la etapa de ajustări pentru înscrierea în învățământul primar 2013
NT 417 - Situație privind absolvenții clasei a VIII - a care nu s-au înscris în clasa a IX -a
09.09.2013
NT 416 - Programarea consfătuirilor județene pe discipline
NT 415 - Ședința cu directorii unităților de învățământ, joi, 12.09.2013, ora 09:30
05.09.2013
NT 414 - Consfătuirea județeană a profesorilor de biologie, 10 septembrie 2013
NT 413 - Situație privind asigurarea pazei și siguranței în școli. Termen 05 septembrie 2013
04.09.2013
NT 412 - Situația avizelor sanitare din unitățile de învățământ. Termen: 05.09.2013, ora 11:00
02.09.2013
NT 411 - Situatie activitati de formare/perfectionare. Termen 09 septembrie 2013
22.07.2013
NT 396 - Distribuirea bonurilor valorice de 200 €  - programul social Euro200 - 2013
NT 395 - Programe de perfecționare la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
18.07.2013
NT 394 - Situaţie statistică privind înscrierea la examenul de bacalaureat, sesiunea august - septembrie.
16.07.2013
NT 393 - Precizări privind etapa a II-a a admiterii în licee 2013, 17 iulie - 01 august 2013
NT 392 - Afișarea rezultatelor repartizării computerizate, etapa I, admiterea în licee 2013
NT 391 - Programe de conversie profesională a cadrelor didactice, Universitatea din Bacău
NT 390 - Concurs pentru ocuparea postului de lector de Limba română la Univ. din New Delhi
AD 5785 - Admiterea în învățământul seral sau cu frecvență redusă 2013
NT 389 - Precizări privind desfășurarea examenului de Definitivat 2013
10.07.2013
NT 388 - Propuneri comisii Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2013.
NT 387 - Situaţia elevilor beneficiari de alocaţie pentru susţinerea familiei, termen 12.07.2013
08.07.2013
NT 386 - Centrul de examen pentru Definitivat 2013 – Școala „Mircea Eliade” Craiova
NT 385 - Instalarea ultimelor versiuni de licențe educaționale Microsoft (Win8 și Office 2013)15 iulie 2013
04.07.2013
NT 384 - Raportul comisiilor din cadrul Evaluării Naționale 2013. Termen: joi, 5 iulie 2013, ora 12:00
NT 383 - Precizări privind plata drepturilor pentru participarea în comisiile de examene naționale
AD5070 - Anunţ selecţie parteneri.
02.07.2013
NT 382 - Evaluarea Națională 2013 - afișarea rezultatelor finale după contestații
A 4991 - Graficul de completare a opțiunilor în centrul special de înscriere – admiterea în licee 2013
NT 381 - Formarea cadrelor didactice pentru a preda la clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014
28.06.2013
NT 380 - CALENDARUL INFORMATIC al admiterii în învăţământul liceal de stat, 29 iunie – 11 iulie 2013
NT 379 - Cursuri de pregătire pentru obținerea gradului II, învățământ preșcolar și primar
AD4946 - Anunţ selecţie parteneri.
AD4947 - Anunţ selecţie parteneri.
27.06.2013
NT 378 - Situația bibliotecilor școlare din toate unitățile de învățământ.
NT 377 - Ședințe publice comisii bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2013.
26.06.2013
NT 376 - Precizări privind admiterea în licee candidaţilor din etnia romilor.
NT 375 - Posibilitatea susţinerii probei C, pentru elevii care nu au susţinut probele programate în data de 25 iunie 2013.
NT 374 - Şedinţă de instruire privind admiterea în învăţământul liceal de stat, vineri 28 iunie 2013.
25.06.2013
NT 373 - Se declară ziua de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României.
NT 372 - Numărul total de cazuri de violenţă pentru anul şcolar 2012-2013.
17.06.2013
NT 365 - Situație privind Programul cornul și laptele (OUG 96/2002), semestrul II. Termen: 18.07, ora 14
NT 364 - Situația înscrierilor la Evaluarea Națională. Termen: miercuri, 19 iunie 2013, ora 13:00
NT 363 - Concurs de desene „World Competition for Children’s Drawings - Bansko 2013”
NT 362 - Situație privind procesul de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv, Legea 165/2013
NT 361 - Suplimentarea bugetului din cadrul finanțării de bază realizată pe baza costului standard/elev
13.06.2013
NT 360 - Fișe de evaluare în vederea acordării calificativului anual directori.
NT 359 - Rapoarte privind probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – Bacalaureat 2013
NT 358 - Constituirea bazei de date a Admiterii în licee 2013. Aplicația informatică dedicată.
03.06.2013
NT 345 - Documente utile pentru completarea declarației de avere și de interese.
NT 344 - EURO 200 - Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor
NT 343 - Urgent situația privind numărul de sancțiuni acordate cadrelor didactice, termen 04 iunie 2013.
NT 342 - Concursul Național de Matematică Euclid, pentru clasele I-XII, 08 iunie 2013.
NT 341 - Concursul Național Memoria Holocaustului - etapa județeană, 08 iunie 2013
NT 340 - Urgent sume pentru naveta elevilor, termen 04 iunie 2013.
31.05.2013
NT 339 - Precizări FOARTE IMPORTANTE pentru candidații înscriși la obținerea gradelor didactice I și II
NT 338 - Concursul Național „Cupa DHS”, ediția a IV-a, 5 iunie 2013, ora 14:00
NT 337 - Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 05.06.2013, ora 11:30
30.05.2013
NT 336 - Situații privind înscrierea în învățământul primar. Termen: 31 mai 2013, ora 12:00
NT 335 - Situație privind migrația familiei. Termen: 5 iunie 2013. Solicitant: CJRAE Dolj
NT 334 - „Crosul copilăriei”, duminică, 2 iunie 2013, ora 9:00 în Parcul Nicolae Romanescu
29.05.2013
NT 333 - Precizări FOARTE IMPORTANTE pentru candidații înscriși la gradele didactice
NT 332 - Cercul pedagogic al profesorilor de religie, sâmbătă, 1 iunie 2013, ora 10:00
NT 331 - Inventarul obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat. Termen: 30 mai 2013, ora 10
NT 330 - Centralizarea datelor tinerilor care au împlinit 18 ani până la 30 iunie 2013.
NT 329 - Situație privind școlarizarea elevilor din anii terminali din învățământul liceal tehnologic
14.05.2013
NT 300 - Regulamentele concursurilor “Prietenii Pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”.
NT 299 - Selecție cadre didactice care vor preda la clasa pregătitoare pentru cursul de formare ID 63113.
NT 298 - Concursul județean de creație în limba engleză „O poveste pentru tine”, vineri, 24 mai 2013
NT 297 - Situație statistică privind numărul de salariați, membri de sindicat sau nu. Termen: 20 mai 2013
NT 296 - Centralizarea cererilor EURO 200 pe portalul dedicat. Termen: joi, 23 mai 2013, ora 12:00
NT 295 - Ziua Mondială a Atletismului, ediția a XVIII-a, vineri, 17 mai 2013
13.05.2013
NT 294 - Concursul Național “Memoria Holocaustului”, 08 iunie 2013.
NT 293 - Concursul Județean de desene “Ion Țuculescu”, 18 mai 2013.
NT 292 - Situație cadre didactice cu domiciliul în municipiul Craiova, termen 17 mai 2013
NT 291 - Instruire privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională, 17 mai 2013
NT 290 - Propuneri privind membrii comisiilor examenului de evaluare națională. Termen: 16 mai 2013
NT 289 - Olimpiada de științe pentru juniori, sâmbătă, 18 mai 2013, la Liceul „Traian Vuia” Craiova
NT 288bis - Ședința de instruire privind înscrierea la examenul de Bacalaureat 2013, 17 mai 2013
29.04.2013
NT 264 - Regulamentul Concursului național de proiecte antidrog „ÎMPREUNĂ”.
NT 263 - Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare. Termen depunere reviste: 13 mai 2013
NT 262 - Situația completării locurilor la clasa pregătitoare – Etapa I, fazele I - III
NT 261 - Cercul pedagogic al profesorilor de Educație fizică și sport, 10 mai 2013, ora 14:30
NT 260 - Tabăra internațională de vară „Creștem în Iordania”
NT 259 - Activități specifice, dedicate Zilei Europei
NT 258 - Simpozion județean „Exemple de bună practică în prevenirea și combaterea violenței …”
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser
              Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]