Ştiri publicate la rubrica “Noutăţi” 31.07.2015 - Decizii rezolvare cazuri speciale, 30 iulie 2015, Admiterea în licee 2015 Precizări privind desfășurarea etapei a III-a a admiterii în licee 2015 29.07.2015 - Cerere suplinire în baza mediilor / notelor anilor precedenți 2014-2009 27.07.2015 - ATENȚIE!!! Situația din NT 358 din 27.07.2015 se va transmite prin FAX la ISJ Dolj 24.07.2015 - Rezultatele finale la proba scrisă a concursului de titularizare 2015 Graficul ședințelor publice de repartizare 23.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015, etapa a II-a 20.07.2015 - Rezultatele la proba scrisă înainte de contestații la concursul de titularizare 2015 Graficul depunerii contestațiilor 17.07.2015 - Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de 3 ani 14.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015 etapa 1 în județul Dolj Rezultate examen definitivare în învățământ, înainte de contestații, sesiunea 2015 10.07.2015 - Precizări privind desfășurarea concursului de titularizare din 15 iulie 2015 03.07.2015 - Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a (în format PDF) 01.07.2015 - Precizări preliminare privind eliberarea fișelor de admitere în licee 2015 30.06.2015 - Precizări privind concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general 26.06.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din ISJ Dolj 16.06.2015 - Operatorii de transport rutier autorizați pentru transportul public de persoane 15.06.2015 - Măsuri pentru asigurarea primirii copiilor în grădinițe pe timpul verii 14.06.2015 - Festivitatea de sfârșit de an, 17 iunie 2015 ora 11:00, la Centrul Județean de Excelentă Dolj 02.06.2015 - LISTA solicitărilor respinse pentru motivul "Foști beneficiari ai programului EURO 200" 26.05.2015 - Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor (sesiunea 2015) 21.05.2015 - Cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor - serii anterioare 19.05.2015 - Graficul validării înscrierii candidaților la concursul național de titularizare 08.05.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  08/05/2015 07.05.2015 - Graficul înscrierii la concursul de titularizare pentru anul școlar 2015-2016 Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar și Lista candidaților înscriși la concurs - sesiunea mai-iunie 2015 04.05.2015 - Procedură operațională nr. 130 privind concursul pentru funcția de inspector școlar Broșură privind Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 27.04.2015 - Anexa refăcută la NT 231 - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă… 22.04.2015 - Lista posturilor vacante/rezervate la data de 22 aprilie 2015 20.04.2015 - Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Dolj 19.04.2015 - Cerere solicitare titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Modele de cereri necesare în mișcarea de personal (20 aprilie 2015) 09.04.2015 - ANUNȚ: Concursul ISGA și director CCD se va desfășura în ziua de marți, 21 aprilie 2015 08.04.2015 - Precizări tehnice privind finalizarea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2015-2016 03.04.2015 - Lista cu punctajele cadrelor didactice care participa la pretransfer 2015- după contestații 30.03.2015 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități 27.03.2015 - Grafic privind desfășurarea probelor practice/orale de profil - etapa de pretransfer 25.03.2015 - Instrucțiuni pentru aplicarea OUG nr. 83 din 12.12.2014, privind salarizarea în anul 2015 În SIIIR: până vineri, 27.03.2015, ora 14:00 să completați limbile moderne studiate pentru toți elevii dvs. 23.03.2015 - Proceduri specifice privind admiterea în clasa pregătitoare în Etapa a II-a și clasa I 21.03.2015 - Precizări privind admiterea în clasa pregătitoare în Etapa a II-a 20.03.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de ISGA/CCD - Dolj Lista posturilor vacante-rezervate la data: 20/03/2015 18.03.2015 - Regulament cadru privind modul de utilizare a microbuzelor școlare 17.03.2015 - Precizări privind admiterea în clasa pregătitoare Etapa 1 – Faza 2 16.03.2015 - Examen de promovare în gradul profesional I, postul de consilier juridic 16.03.2015 - Programarea pe discipline a ședinței publice pentru restrângere de activitate 13.03.2015 - Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare 06.03.2015 - Rezultate selecție CNEME, sesiunea 2015 seria 8 27.02.2015 - Fise de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit 2015 22.02.2015 - Lista cuprinzând candidații admiși în etapa de selecție online, CNEME seria a 8-A 17.02.2015 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2015-2016 08.02.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din ISJ Dolj Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj, 2-26 februarie 2015 03.02.2015 - Finalizarea și validarea introducerii datelor elevilor și claselor în SIIIR. Termen: 06.02.2015 26.01.2015 - Site-ul ministerului Definitivat 2015 a fost lansat 22.01.2015 - FIŞA  DE  EVALUARE pentru completarea normei didactice, restrângere și pretransfer 2015 25.11.2014 - Suport tehnic și date de contact pentru proiectul "Internet în Școala Ta" 10.11.2014 - Precizări privind activitățile specifice pentru dezvoltarea profesională 07.11.2014 - Precizări privind implementarea proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat” 06.11.2014 - Implementarea proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat” 05.11.2014 - Precizări privind prima de instalare în învățământ 04.11.2014 - Simpozion interjudețean ”Calitatea în învățământ și în educație”, 13 noiembrie 2014 29.10.2014 - Încărcarea posturilor vacante în statele de funcții din programul EDUSAL 28.10.2014 - Nu au răspuns la nota 459 privind colectarea și raportarea absențelor 21.10.2014 - Lista posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru sedinta publica din 23.10.2014 08.10.2014 - Plan managerial unic pentru anul școlar 2014-2015, ISJ Dolj 02.10.2014 - Programul social - Bani de liceu(calendar) 01.10.2014 - Precizări privind plata titlurilor executorii aferente trim. III 2014 25.09.2014 - Programare ședință publică, 26 septembrie 2014 Lista orelor vacante/rezervate, pentru anul școlar 2014-2015 la data de 25 septembrie 2014 Un nou telefon direct pentru asistență tehnică SIIIR: 0351 88 43 77 25.09.2014 - Deschidere subiect de discuție SIIIR pentru școli pe forumul educațional SEI 23.09.2014 - Manuale de utilizare și ghiduri SIIIR. Introducerea planului de școlarizare 19.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 19 septembrie 2014 19.09.2014 - Rezultate CNEME - sesiunea 2014, seria 7 16.09.2014 - Programare ședință publică, 22 septembrie 2014 11.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 12 septembrie 2014 09.09.2014 - Programarea sedinței publice din 12.09.2014 05.09.2014 - Etapa a III - a de admitere în clasa a IX - a liceu pentru anul școlar 2014-2015 05.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 05 septembrie 2014 02.09.2014 - Formatori/Examinatori ECDL - proiect POSDRU 153/1.1/S/142344 01.09.2014 - Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2014-2015 29.08.2014 - Lista candidaților admiși în etapa de selecție on-line CNEME, seria 7 14.07.2014 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2014 - etapa I, în județul Dolj Înscrierea în învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru anul școlar 2014-2015 07.07.2014 - Rezultatele repartizării candidaților pe locurile speciale pentru romi 07.07.2014 - Admiterea în licee 2014. Candidații din alte județe care participă la repartizare în județul Dolj 04.07.2014 - Modificarea și completarea Instrucțiunilor la OUG 103/2013 03.07.2014 - Admiterea în licee 2014: Ierarhia județeană și Tranșele de medii de admitere 02.07.2014 - OMEN 3597/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală 01.07.2014 - Precizări FOARTE IMPORTANTE privind admiterea în licee 2014 27.06.2014 - Rezultate SESIUNEA 2014, SERIA 1 - Selectia cadrelor pentru constituirea CNEME 18.06.2014 - Tabel nominal cuprinzând candidații înscriși în etapa de selecție online - CNEME seria 6 17.06.2014 - Situație date CASIDRO, termen 23 iunie 2014 10.06.2014 - Concurs director Școala Postliceală Ecologică ”Sfântul Ștefan” Craiova 04.06.2014 - Precizări privind declanșarea alertelor R și S în aplicația de salarii EDUSAL 22.05.2014 - Fișa pentru participarea la probele de aptitudini sau de limbă modernă (ajustată pentru A4) 20.05.2014 - Anunt privind posibilitatea participarii in calitate de observatori 13.05.2014 - Înscrierea pe locurile speciale pentru romi (admiterea în licee pentru anul școlar 2014-2015) 30.04.2014 - Lista posturilor/catedrelor ocupate în etapele de mobilitate 25.04.2014 - Planificarea ședințelor publice - pretransfer consimțit și art. 253 din Legea nr. 1/2011 17.04.2014 - Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapele I și II 15.04.2014 - Precizări privind organizarea și desfășurarea pretransferului consimțit între unități 14.04.2014 - Documente utile etapei de pretransfer și etapelor viitoare din cadrul mișcării de personal Lista cadrelor didactice titulare care au depus cereri de pretransfer în etapa I 09.04.2014 - Precizări privind participarea la etapele de mobilitate și concurs cu două noi specializări 08.04.2014 - Lista posturilor vacante pentru anul școlar 2014-2015 la data de 8 aprilie 2014 03.04.2014 - Plată hotărâri judecătorești restante din trimestrul I 02.04.2014 - Programul social „EURO 200” se va derula și în anul 2014 25.03.2014 - Planificarea ședinței publice de soluționare a cererilor de restrângere de activitate și punctajele finale în urma soluționării contestațiilor 21.03.2014 - Ora 14:00 Afișarea rezultatelor înscrierii în clasa pregătitoare după prima etapă 20.03.2014 - Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în înv. profesional Precizări privind plata unor hotărâri judecătorești de la Ministerul Finanțelor Publice Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate 18.03.2014 - Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în licee - 2014 Evaluarea psihosomatică pentru înscrierea în învățământul primar: 21, 28 martie și 4 aprilie 12.03.2014 - Fișele cu punctaje necesare acordării gradației de merit (anexe la Nota ISJ 156) 10.03.2014 - Lista orelor/catedrelor pentru restrângere de activitate în anul școlar 2014-2015 05.03.2014 - Programarea ședinței publice pentru completarea normei didactice din 07.03.2014 03.03.2014 - Etapele de mobilitate care se derulează în perioada februarie – aprilie 2014 Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluționarea completărilor de normă didactică 28.02.2014 - Acordarea sporului de dirigenție în unitățile de învățământ preuniversitar 26.02.2014 - Precizări privind decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pe perioada cursurilor 24.02.2014 - Admiterea în învățământul profesional de stat 2014 19.02.2014 - Procedură operațională ”Școală după Școală” 17.02.2014 - Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015 14.02.2014 - OMEN nr. 3080/05.02.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013 12.02.2014 - Modele de cereri privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2014-2015 10.02.2014 - Etapa de analiză, corectare și avizare a proiectului de încadrare pt anul școlar 2014-2015 30.01.2014 - Simpozionul Internațional ”Educație prin mișcare”, ediția a V - a Graficul de monitorizare și control, semestrul al II - lea, anul școlar 2013-2014 Proiecte de documente privind învățământul profesional cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2014-2015 Precizări de aplicare a OMEN nr. 5451/2013 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic 29.01.2014 - Reluarea cursurilor, începând cu data de 30 ianuarie 2014, în toate unitățile de învățământ 28.01.2014 - În ziua de miercuri, 29 ianuarie 2014, se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ 27.01.2014 - Reluarea cursurilor, începând cu data de 28 ianuarie, în toate unitățile de învățământ 26.01.2014 - În ziua de luni, 27.01.2014, se suspendă cursurile în unitățile de învățământ din județul Dolj 24.01.2014 - Suspendarea olimpiadelor programate să se desfășoare în zilele de 25 și 26.01.2014 din cauza condițiilor meteo nefavorabile 20.01.2014 - Simularea probelor scrise la examenul de bacalaureat național, în anul școlar 2013-2014 18.11.2013 - Actualizarea dosarelor de înscriere la DEFINITIVAT 2014 13.11.2013 - Regulament – cadru privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar 12.11.2013 - Organigrama Inspectoratului Școlar Județean Dolj 11.11.2013 - Întâlnire de lucru - învățământ preșcolar 08.11.2013 - Rezultate concurs înscriere în CNEME 2013 - seria2 29.10.2013 - Cercuri pedagogice - învăţământ preprimar 28.10.2013 - Candidaţii înscrişi la concursul de selecție online pentru constituirea CNEME, seria a 2-a 25.10.2013 - Simulări pentru fiecare probă din cadrul examenelor naţionale, în condiţii reale de examen 22.10.2013 - Graficul de inspectii pentru Palatul Copiilor Craiova 16.10.2013 - Precizări importante privind amânarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice 14.10.2013 - Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar 2013-2014 11.10.2013 - Documente importante privind formarea continuă prin gradele didactice (OMEN 3129/2013) 08.10.2013 - Documente specifice privind organizarea concursului de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2013-2014 07.10.2013 - Ridicarea delegațiilor de către metodiști 04.10.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 04.10.2013 30.09.2013 - Rezultatele concursului de selecție a metodiștilor – 30.09.2013 23.09.2013 - Graficul de monitorizare şi control semestrul I - an şcolar 2013-2014 19.09.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 19.09.2013 19.09.2013 - Repartizarea unităţilor şcolare de stat în vederea coordonării activităţii de către ISJ Dolj 19.09.2013 - Planul managerial unic al ISJ Dolj, an şcolar 2013-2014 11.09.2013 - Rezultatele repartizării din cadrul Admiterii în licee 2013 - Etapa a III-a 10.09.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 10 septembrie 2013 09.09.2013 - Programul ședințelor publice de repartizare din 11-12-13 septembrie 2013 06.09.2013 - Metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste 05.09.2013 - Ședință publică 06 septembrie 2013 30.08.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 30 august 2013 06.09.2013 - Metodologia privind selecția cadrelor didactice metodiste 28.08.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 28 august 2013 27.08.2013 - Lista posturilor neocupate la data de 27 august 2013 26.08.2013 - Planificarea şedinţelor publice din perioada 27-29 august 2013 Listele posturilor neocupate, ocupate prin detașare în interesul învățământului și continuitate 21.08.2013 - Punctajele cadrelor didactice pentru detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific. Depunerea contestațiilor. 20.08.2013 - Planificarea probelor practice/orale Validarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care au depus dosare în perioada 16-20 august 2013 16.08.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete neocupate la data de 16.08.2013 13.08.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete neocupate la data de 13.08.2013 09.08.2013 - Documente specifice mobilității personalului didactic în perioada august-septembrie 2013 26.08.2013 - Planificarea şedinţelor publice din perioada 27-29 august 2013 08.08.2013 - Programarea repartizării candidaților în şedinţe publice la nivelul centrelor de concurs 25.07.2013 - Rezultatele repartizării în licee 2013, etapa a II-a, în județul Dolj 15.07.2013 - Rezultatele repartizării în licee 2013, etapa I, în județul Dolj 05.07.2013 - Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a (în format PDF) Publicarea oficială a ierarhiei pe portalul ministerului:  http://admitere.edu.ro/ Tranșele de medii de admitere se pot descărca de aici Unitățile de învățământ vor primi, prin intermediul centrelor zonale de înscriere, listele candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru afișare sau pot descărca fișierul direct de aici. 13.06.2013 - Constituirea bazei de date a Admiterii în licee 2013 28.05.2013 - Calculul contribuției de asigurare pentru accidente de muncă conform HG 22/30.04.2013 Lista solicitărilor respinse la nivelul Comisiei Naționale EURO 200: beneficiari din anii trecuți 24.05.2013 - Lista copiilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2013-2014 23.05.2013 - Fişa de evaluare a lecţiei inspecţia specială  la clasă în profilul postului Broșura cu informații despre admiterea în licee pentru anul școlar 2013-2014 (format PDF) 17.05.2013 - Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2012-2013 Concurs Județean „Sandwich-ul surpriză”, ediția a IV-a, 31 mai 2013, Școala Coțofenii din Dos 15.05.2013 - Invitaţie în calitate de observatori ai  examenului de Bacalaureat 2013 pentru asociaţiile de părinţi şi organizaţiile nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educaţiei 07.05.2013 - Ședința cu directorii unităților implicate în admiterea în licee 2013, miercuri, 8 mai 2013 Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 2013 Procedura înscrierii în a doua etapă în clasa pregătitoare 30.04.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete ocupate la data de 30.04.2013 Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete pentru concursul de ocupare din 2013 29.04.2013 - Situația completării locurilor la clasa pregătitoare – Etapa I, fazele I - III, ora 13:50 Prelungirea termenului de înscriere la programul POSDRU „De la debut la succes”: 10 mai 2013 24.04.2013 - Instrucțiuni privind derularea  Etapei I – faza II, din cadrul înscrierii în clasa pregătitoare Precizări privind recuperarea zilei de 03 mai 2013 Centrele zonale de înscriere din cadrul admiterii în licee 2013 Selecția în cadrul programului POSDRU de formare a mentorilor de inserție profesională 17.04.2013 - Etape mobilitate, titularizare art. 253, prelungire activitate pensionari, continuități. 16.04.2013 - Reluăm anunțul privind simularea examenelor naționale, publicat în data de 21.12.2012. 15.04.2013 - Documente privind etapele de mobilitate a personalului didactic în perioada 15-30 aprilie 2013(prelungirea titulaturii pentru cadrele didactice, care împlinesc vârsta standard de pensionare, titularizare pe baza notei vechi, acord pentru continuitate suplinire/ detaşare) 09.04.2013 - Planificarea ședinței publice de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit. 01.04.2013 - A fost lansată pagina ȘCOLILOR cu privire la înscrierea în învățământul primar 29.03.2013 - Lista posturilor/catedrelor vacante, complete/incomplete pentru sesiunea de pretransfer în anul școlar 2013-2014 28.03.2013 - Obiectivele inspecție tematice, 01 - 05 aprilie 2013. 26.03.2013 - Rezultatele concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional sesiunea 2013 - seria 1(după contestații*). 25.03.2013 - Graficul ședinței publice de restrângere de activitate din ziua de marți, 26 martie 2013 Rezultate finale ale evaluării dosarelor cadrelor participante la etapa de restrângere de activitate 20.03.2013 - Rezultatele evaluării dosarelor cadrelor participante la etapa de restrângere de activitate PRECIZĂRI privind tipul actelor de studii destinate absolvenților din promoția 2013 15.03.2013 - Rezultatele concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional sesiunea 2013 - seria 1. 17.04.2013 - Etape mobilitate, titularizare art. 253, prelungire activitate pensionari, continuități. 15.04.2013 - Documente privind etapele de mobilitate a personalului didactic în perioada 15-30 aprilie 2013(prelungirea titulaturii pentru cadrele didactice, care împlinesc vârsta standard de pensionare, titularizare pe baza notei vechi, acord pentru continuitate suplinire/ detaşare) 04.03.2013 - Lista personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare pentru anul școlar 2013‐2014 Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru sesiunea de transferare prin restrângere de activitate pentru anul scolar 2013-2014 27.02.2013 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru soluţionarea completărilor de normă didactică în anul școlar 2012-2013 27.02.2013 - Lista candidaților înscriși pentru selecția Corpului național de experți, sesiunea 2013, seria I 25.02.2013 - FISA DE EVALUARE pentru completarea normei didactice/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 21.02.2013 - Modele de subiecte și bareme pentru examenul național de definitivare – sesiunea 2013 13.02.2013 - Se amână întâlnirea metodiştilor şi a responsabililor de cerc - învățământ preșcolar!  04.02.2013 - Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013- 2014 (MO 64 bis 30.01.2013) 04.02.2013 - Ordin 3104/30.01.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic. 11.02.2013 - Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare, an școlar 2013-2014 Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 05.02.2013 - Întâlnirea metodiştilor şi a responsabililor de cerc - învăţământ preşcolar! 04.02.2013 - Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013- 2014 (MO 64 bis 30.01.2013) 04.02.2013 - Ordin 3104/30.01.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic. 24.01.2013 - Festivalul național școlar “Inovafest” ediția a V-a, 20 aprilie 2013 11.01.2013 - Repartizare metodiști inspecții speciale Definitivat 2013 10.01.2013 - Graficul de monitorizare și control semestrul al II-lea, an școlar 2012-2013 09.01.2013 - Validare fișe candidați DEFINITIVAT 2013. 21.12.2012 - Anunț privind simularea cu subiect unic la nivel judetean a examenlelor naţionale 02.12.2012 - Anunț privind programul de funcţionare al unităţilor de învăţământ de mâine 13.12.2012 11.12.2012 - În atenţia candidaţilor înscrişi la definitivat, sesiunea 2013. 12.11.2012 - Anunț învățământ preșcolar. 02.11.2012 - Precizări importante privind graficul depunerii dosarelor pentru  gradele didactice 24.10.2012 - Lista cererilor pentru programul national "Bani de Liceu 2012-2013".Vă rugăm să confirmați prin fax numărul cererilor eligibile din unitatea dvs.Termen 25.10.2012 ora 9:00 12.10.2012 - Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 12 septembrie 2012. 10.10.2012 - Graficul de monitorizare și control pe semestrul I, modificat în Consiliul de Administratie din data de 10.10.2012. 05.10.2012 - Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 05 septembrie 2012 28.09.2012 - Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 28 septembrie 2012 27.09.2012 - Precizarile Directiei Sanitar Veterinare, pentru evitarea toxiinfectiilor alimentare. 25.09.2012 - Situație privind baza materială a unităților de învățământ. Termen: 26.09.2012, ora 12:00 21.09.2012 - Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 21 septembrie 2012 Lista documentelor ce vor fi verificate de către inspectorii şcolari. 14.09.2012 - Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 14 septembrie 2012 Plan managerial pentru anul şcolar 2012-2013. Sectorizarea unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2012-2013 Graficul de monitorizare şi control pentru semestrul I - an şcolar 2012-2013 Evaluatori externi ARACIP. 13.09.2012 Lista de repartizare, etapa a III-a de admitere in clasa a IX-a liceu, cursuri de zi. 10.09.2012 Reprezentanții Primarului municipiului Craiova în consiliile de administrație ale școlilor Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 06.09.2012 Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 06 septembrie 2012 05.09.2012 Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 05 septembrie 2012 04.09.2012 Derularea activităților de evaluare externă ARACIP în perioada 01.09.2012-31.08.2013 29.08.2012 Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 29 august 2012 28.08.2012 Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 28 august 2012 28.08.2012 Soluționările detașărilor în interesul învățământului în Consiliul de Administrație al ISJ Dolj 27.08.2012 Programarea ședințelor publice pentru ocuparea posturilor prin detașare și suplinire, 2012 24.08.2012 Lista FINALĂ privind „Detașarea la cerere in baza punctajului (concurs specific)” Lista candidaților admiși, selectia on-line - corp național experti în management educațional, seria a III-a 23.08.2012 Anunt privind programarea sedintei publice pentru transfer consimtit intre unitati. Anunt privind eventualele contestatii la punctajele acordate pentru detasarea prin concurs specific. 22.08.2012 Lista punctajelor privind „Detașarea la cerere in baza punctajului (concurs specific)” Proba practica orala pentru ocuparea unui post in cadrul palatului copiilor. Proba practica orala pentru ocuparea unui post in cadrul unei unitati cu profil vocational sportiv. Proba practica orala pentru ocuparea unui post in cadrul unei unitati de invatamant cu profil bilingv / intensiv, pentru limba engleza/limba germana/limba franceza. 21.08.2012 Solicitare asistenti bacalaureat 2012, sesiunea august - septembrie. 17.08.2012 Lista posturilor / catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete, neocupate pentru anul scolar 2012-2013, actualizată la data de 17 august 2012 Rezultate după contestații privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale 10.08.2012 Rezultate finale la contestații la concursul din 2 august 2012 06.08.2012 Documente specifice privind mișcarea personalului didactic în etapa august-septembrie 2012 03.08.2012 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Craiova în cons. de administrație ale școlilor 26.07.2012 Lista centrelor pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea august-septembrie 2012 23.07.2012 Suspendarea concursului de ocupare a funcției de inspector școlar general 19.07.2012 Examenul de definitivat 2012. Calendarul de evaluare a lucrărilor scrise și al contestațiilor 16.07.2012 Admiterea în învățământul liceal cursuri serale sau frecvență redusă, anul scolar 2012-2013 12.07.2012 Rezultate selectie corp national experti management  - seria a II-A. 10.07.2012 Structura probei scrise din cadrul Concursului de titularizare din data de 2 august 2012 03.07.2012 Raport privind Ierarhia pentru candidaţii ce provin din judeţul Dolj. 26.06.2012 Lista centrelor pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2012 23.06.2012 Arondarea centrelor de examen de la evaluarea nationala la centrele zonale de evaluare. 21.06.2012 Precizări privind Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității – CEAC 20.06.2012 Ofertă de formulare tipizate pentru anul școlar 2012-2013 A fost lansată pagina web Biblioteca școlară virtuală 18.06.2012 Lista candidaților admiși, selectia on-line - corp național experti în management, seria a II-a. 15.06.2012 Modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 2012-2013 11.06.2012 Programul educațional „Tech School” în domeniul tehnologiei și științelor exacte 06.06.2012 Organizarea concursului ocupare a funcției de inspector școlar general 01.06.2012 Lista beneficiarilor din județul Dolj în cadrul Programului Național EURO 200 30.05.2012 Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2012, seria a 2-a. Concurs județean de gastronomie, ediția a III-a, „Sandwich surpriză”, 1 iunie 2012 Activități școlare consacrate zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului 24.05.2012 Broșura cu informații despre admiterea în licee pentru anul școlar 2012-2013 (format PDF) Etapa județeană a Concursului național de educație pentru sănătate „Sanitarii pricepuți” 21.05.2012 Pagina admiterii în licee pentru anul școlar 2012-2013 a fost lansată Etapa județeană a Concursului Prietenii pompierilor, 24 mai 2012, ora 9.00, la IEFS Craiova Olimpiada județeană  „Meșteșuguri artistice tradiționale”, 7 iunie 2012 la Muzeul Olteniei 15.05.2012 Platforma de votare în cadrul competiției O activitate de succes în "Şcoala Altfel!" Planul cadru de învățământ pentru clasa pregătitoare anul școlar 2012-2013 Simpozion Internațional „Educația Interculturală în Școala Europeană”, 5 iunie 2012, ora 17.00 14.05.2012 Invitaţie în calitate de observatori ai Evaluării Naţionale 2012 pentru asociaţiile de părinţi şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educaţiei  14.05.2012 Rezultate concurs gradații de merit - 2012 Modificarea orei de începere a probei „A” - Bacalaureat 2012, 11 iunie 2012, va fi ora 12.00 Concursului Judeţean  cu mesaj antidrog „Se poate şi altfel !”, 17.05.2012, ora 13.00 10.05.2012 Nota MECTS nr.39923/05.05.2012 privind examenele de corigență în anul școlar 2011-2012 Înscrierea în Registrul național al experților în management național – OMECTS nr.3845/28.04.2012 Festivalul Național de dans SNAC, „Împreună pentru viitor”, Craiova, 25-27 mai 2012 Concurs interjudețean de utilizare a calculatorului în școli, 21 mai 2012 la Școala Ghidici 30.04.2012 Candidați înscriși și Graficul inspecțiilor la clasă pentru concursul din 2 august 2012 25.04.2012 ANUNT UMANITAR  24.04.2012 Concursul național de interpretare critică și jurnale de lectură „Mihail Iordache” Oferta pentru organizarea de tabere școlare în județul Dâmbovița, peste 450 de locuri 23.04.2012 Simpozion interjudețean și Concurs de creație Școala nr.21 „Gheorghe Țițeica” Craiova 20.04.2012 Rezultate după contestații - concursul pentru constituirea corpului național de experți 2012 10.04.2012 Olimpiada Națională de Geografie 2012 – rezultatele finale Listă de verificare a comenzilor de formulare de acte de studii 2012 06.04.2012 Olimpiada Națională de Geografie 2012 – subiectele și baremele de evaluare și notare. Rezultatele concursului de selecție experți în management educațional 03.04.2012 S-a prelungit perioada de înscriere la Concursul Național „Tinerii dezbat” până la 10.04.2012 30.03.2012 NOU !!! Lista posturilor/catedrelor neocupate pentru anul școlar 2012-20113 și listele cu posturile ocupate în etapele anterioare 27.03.2012 Faza națională a Olimpiadei de Geografie 01-07 aprilie 2012 23.03.2012 Candidaturi admise în urma contestațiilor la selecția mentorilor pentru inserția stagiarilor Examenul Cambridge Advanced English, 13-15 iunie 2012, CN Carol I Craiova. Înscrieri 26.03-13.04.2012 Faza națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, CNE Chițu, 1-5 aprilie 2012 Concursul județean „Dor de poezie”, sâmbătă, 02.06.2012, ora 9.00, la CT Energetic Craiova 19.03.2012 Etapa a II-a de înscriere în clasa I și în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2012-2013 16.03.2012 Rezultatele selecției cadrelor didactice – profesor mentor pentru inserția  cadrelor stagiare Graficul activităților privind mobilitatea personalului didactic pentru perioada 19-28 martie 2012 13.03.2012 Precizări ale MECTS privind derularea programului Euro200 și în anul 2012 Corpul Național de Experți în Management ... - Lista candidaților admiși în etapa de selecție online 12.03.2012 Ordin privind utilizarea gazelor naturale la consumatorii unităţi de învăţământ. Rezultate privind etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică 2012. 08.03.2012 Program „Școala altfel”: activități educative organizate la nivelul județului Dolj 07.03.2012 „Lista elevilor propuși spre realocarea sprijinului financiar” – Bani de liceu – a fost validată Lista  cu punctajele pentru cadrele didactice care participa la sesiunea de restrângere de activitate 22.02.2012 Situație privind constituirea centrelor DCC din BDNE. Termen: 24 februarie 2012 21.02.2012 Precizări MECTS privind înscrierea în clasa pregătitoare și în clasa I 15.02.2012 (ora 17.00) Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate pentru anul școlar 2012-2013 Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate începând cu 01 septembrie 2012Prelungirea perioadei de evaluare psihosomatică a copiilor pentru clasa pregătitoare, 21.03.2012 MODIFICAREA Calendarului desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional S-a prelungit înscrierea în corpul de experți în management educațional până la 12 martie 2012 Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare / clasa I - 2012-2013 instrucțiuni de completare. 11.02.2012 O.M.E.C.T.S. nr. 3168 din 03.02. 2012 – privind învățământul profesional de 2 ani Atenționăm că termenul pentru macheta privind restrângerile de activitate este luni 13.02.2012, orele 16 07.02.2012 Soluționarea restrângerii de activitate 2012 03.02.2012 ORDIN nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea metodologiei de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan În atenția unităților de învățământ care au acordat transferul pentru soluționarea restrângerii de activitate (2011) conform art.59 din Metodologie
Ministerul Educației și Cercetării Științifice Inspectoratul Școlar Județean Dolj Noutati recente Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]
Program de lucru, zilnic, între orele 8.00-16.00